…
…
…
19 Eylül 2022, Pazartesi Arnavutluk

“Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi” kapsamında Arnavutluk Cumhuriyetine çalışma ziyaret gerçekleştirildi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın eş faydalanıcı kurum olduğu, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi” Birleşmiş Milletler Kadın Birimi desteğiyle yürütülmektedir.
Proje ile, kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye’de kadınların güçlenmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek amacıyla ilk çalışma ziyareti 12-16 Eylül tarihlerinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Ziyareti heyetinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sayın Başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı yönetici ve Uzmanları yer almıştır.
Arnavutluk Cumhuriyeti çalışma ziyareti kapsamında; Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Tiran Belediyesi, Durres Belediyesi ve STK Toplumsal Gelişim Merkezinde Bakan, Bakan yardımcısı, Belediye Başkan ve meclis üyeleri ile verimli istişarelerde bulunularak Ülkemizde bilhassa kadın alanında yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir.