…
…
21 Aralık 2022, Çarşamba Ankara, Türkiye

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi.


Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi I. Yönlendirme Kurulu toplantısına Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı temsilcileri katılım sağlamıştır.
UNDP temsilcisi Mustafa Yurdupak, UNDP ülke ofisinin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet etmeye ve ulusal önceliklerle uyumlu olmaya özen gösterdiğini belirtmiştir.
Genç işsizliğinin UNDP için kritik konulardan biri olduğunu belirterek gençlerin eğitime ve istihdama katılmasının hem bugünü hem geleceği ilgilendirdiğini eklemiştir. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin başlangıcından itibaren yerel paydaşlarla temas halinde olunduğunu vurgulamıştır.
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, projede büyük ve güçlü bir takım kurulduğunu, Sabancı bünyesindeki şirketlerin de sürece dahil olduğunu belirtmiştir.
Proje kapsamında ilk işe alımın gerçekleştiğini; fırsatlar haritası ile de 1.285 kurumun ve 1.847 fırsatın halihazırda portalda listelendiğini sözlerine eklemiştir. Mentörlük programının bu projeyi ileriye taşıyacağını ve hibe programıyla da sivil toplum kuruluşlarının projeye dahil olacağını belirtmiştir.
Çalışma Genel Müdürü Sayın Saadettin Akyıl, kamu kurumlarının NEET ( ne eğitimde ne istihdamda olan gençler) konusundaki duyarlılığı neticesinde bu kavramın istihdam politikaları için de önem taşıdığını ve Ülkemizin Ulusal İstihdam Stratejisi ve Ulusal Genç İstihdam Stratejisi belgelerinde NEET kapsamında hedef ve faaliyetlerin yer aldığını belirtmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser Ustaoğlu, ülkemizin genç nüfus yoğunluğu açısından önemli bir demografik fırsat penceresinde bulunmakta olduğunu ancak nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi ile Türkiye’de de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi demografik fırsat penceresinin önümüzdeki yıllarda kapanacağının öngörüldüğünü belirtmiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önemli olduğunu ifade etmiştir.
Projenin en önemli çıktılarından birinin projeyle ilgili her türlü bilgiye kolayca erişme imkanı sunan www.geleceginikurangenckadinlar.org adını taşıyan dijital portal olduğunu, Portalda; NEET grubunda olan genç kadınların Türkiye’nin her yerinde iş, staj, eğitim ve girişim desteğine ulaşmalarını sağlayan Fırsatlar Haritası, “Online Eğitim”, “Mentorluk”, “Hibe Programı” gibi modüllerin yanı sıra NEET kavramıyla ilgili birçok makale ve istatistiklerin de yer aldığını dile getirmiştir.
Toplantı, Projede sağlanan ilerlemelerin anlatıldığı sunum ile devam etmiş sonrasında katılımcıların görüş ve katkıları alınarak sona ermiştir.