…
…
…
29 Mayıs 2024, Çarşamba Ankara, Türkiye

Bakanımız Göktaş: "Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan 23 OECD ülkesinden biridir"


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif uygulayan 23 OECD ülkesinden biri olduğunu belirterek, "Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarındandır." dedi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş faydalanıcı olduğu, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında hayata geçirilen "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bir otelde "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Bakan Göktaş, konferansta yaptığı konuşmada, bugün "Eşit ve Adil Bir Toplum İçin Dönüştürücü Bir Yaklaşım Olarak Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme" temasıyla çalışmaları ileri seviyeye taşıdıklarını vurguladı.

İnsanların farklı ve özel ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan bütçelerin, kaynakların daha adil ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağladığını belirten Göktaş, eşitsizlikleri gidermek, herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı desteklemek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"Fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştiriyoruz"

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı sağlam tedbirler alan Türkiye'nin her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini aktardı.

Türkiye'de bütün siyasi ve idari birimler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla, kadınların temsil alanının genişletildiğini anlatan Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik düzenlemelerin uluslararası standartlarda belirlenen yasalarla güvence altına alındığını, bu yasalar çerçevesinde, kadın ve erkek için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştirip uyguladıklarını ifade etti.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme çalışmalarını da bu sürecin en belirleyici unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini kaydeden Göktaş, Türkiye'de bu konuyla ilgili ilk sistematik çalışmaların 2012'de başlatıldığını, bu çalışmalarda özellikle yerel yönetimlerin kent konseyleri ve kadın sivil toplum kuruluşlarıyla katılımcı bir model oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bu konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturulduğunu anlatan Göktaş, komisyonun 2014'te yayımladığı raporun kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için güçlü bir çağrı niteliğinde olduğunu ifade etti.

"Kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı"

Göktaş, 2021'de hazırlık süresini tamamladıkları "Türkiye"de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı.

Bugün ulaşılan noktada, Türkiye'de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme konusu ile ilgili önemli mesafe kat ettiklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu süreçte bütçe rehberlerimiz projeye uygun şekilde güncellendi. Bütçe programlarındaki kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı. Aynı zamanda üst politika metinlerinde ve stratejik planlarda kadınların güçlenmesi konusuna geniş yer verildi. Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarından biridir. Bu kapsamda Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan 23 OECD ülkesinden biridir."

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını, öncelikli hedef olarak belirlediklerini, gerekli yasal düzenlemelerle kurumsal uygulamaları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladıklarını söyledi.

Kalkınma planlarındaki eşitlik vizyonunu düzenli olarak hazırladıkları "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları" ile desteklediklerini aktaran Göktaş, 2028'e kadar gerçekleştirmeyi hedefledikleri bu eylem planıyla öncelikli olarak 5 temel politika belirlediklerini belirtti.

Göktaş, binlerce insanın sığındığı Refah'ın İsrail'in acımasızca saldırılarına maruz kaldığını vurgulayarak, "Bugün güçlü bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimiz önü alınamayan bir vahşete ve soykırıma maruz kalıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yayınlandığı yıldan bugüne, işgal altında olan Filistin topraklarında, kadın erkek bütün Filistinliler için huzur ve barış diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile BM Kadın Birimi Bölge Direktörü Yardımcısı Elisa Fernandez katıldı.