…
21 Kasım 2022, Pazartesi Kırıkkale

İl Müdürümüz Rukiye ERYILMAZ'ın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı


Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.

Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilân etmiştir.

Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul edilmiştir.

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmalı ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutulmalı ve her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olmak gerekmektedir.

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle… Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…

Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.