…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
21 Eylül 2023, Perşembe Antakya, Hatay

Bakanlığımız hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen İl Müdürlüğümüz bünyesinde Aile Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.


Bakanlığımız hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Aile Çalıştayları, “Türkiye Yüzyılı – Aile Çalıştayı” sloganıyla 20 Eylül 2023 tarihinde, ilimizdeki üniversiteler, kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen çalıştay, İl Müdürümüz Süleyman Yıldırım’ın konuşmasıyla başlamıştır. Programda moderatör tarafından çalıştay konuları hakkında bilgi verildi ve çalışma masalarının oluşturuldu. Gruplar çalışma konularını kendi masasında tartıştı. Ardından serbest grup çalışması gerçekleştirildi. Her grup 20’şer dakikalık sunum gerçekleştirerek program sona erdirildi.

ÇALIŞTAY KONULARI ŞÖYLE SIRALANDI;

Çalıştay konuları aşağıda yer almakta olup her bir konuya ilişkin görüşlerin derlenmesi gerekmektedir. Her bir konu başlığına ilişkin aşağıda yer alan örnek soru cümleleri belirlenmiştir. Bu sorular örnek nitelikte olup çalıştay katılımcıları tarafından geliştirilmesi beklenmektedir.

1) Aile, Eşitlik ve Adalet: Bu bölümde ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılacaktır.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Amacıyla Yapılabilecek Mevzuat Düzenlemeleri Nelerdir?

İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılmasına Yönelik Geliştirilebilecek Politikalar Nelerdir?

Ailenin Korunmasına İlişkin Hak ve Sorumlulukların Güvence Kapsamının Genişletilmesi Nasıl Sağlanabilir?

2) Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah: Bu bölümde ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla ailelere yönelik alınabilecek ek tedbirler tartışılacaktır.

Ailelerin Refah Düzeylerini Arttırabilecek Ek Tedbirler Nelerdir?

Sosyal Yardım-İstihdam Bağlantısı Nasıl Olmalıdır?

Yeni Ailelerin Kurulmasını Teşvik Edecek Ekonomik ve Sosyal Destekler Neler Olmalıdır?

3) Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme: Bu bölümde ailenin hayat boyu gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek aile yaşam döngüsünde aileye işlevsellik kazandırılacak ve ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurlar tartışılacaktır.

Evlilik ve Aile Hayatına İlişkin Toplumun Farkındalık Düzeyini Artırmaya Yönelik Neler Yapılabilir?

Ailelerin Sorun Çözme Becerilerinin Arttırılabilmesi için Neler Yapılabilir?

Aileleri Zorlu Yaşam Koşullarında Karşılaşabilecekleri Sorunlara Karşı Bilinçlendirme ve Yaşanan Sorunlar Karşısında Baş Edebilme Yeteneklerini Geliştirerek Dayanıklılıklarını Artırmak Amacıyla Neler Yapılabilir?

4) Aile, Çevre ve İklim: Bu bölümde aile dostu mekânlar oluşturularak ailelerin uygun yerlerde barınmalarına ve sosyalleşmelerine destek sağlayacak, afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini arttıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar tartışılacaktır.

Ailelerin Sosyalleşmeleri ve İyi Vakit Geçirmeleri Amacıyla Kamusal Alanların Aile Dostu Hale Getirilmesi için Neler Yapılabilir?

Afet ve Acil Durumlarda Ailelere Sunulan Psikososyal Destek Hizmetlerini Geliştirmek için Neler Yapılabilir?

Ailelerin Çevre, İklim Değişikliği ve Tüketim Konularında Bilinçlendirilmesi için Neler Yapılabilir?

5) Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme: Bu bölümde ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi tartışılacaktır.

Ailelerin Teknoloji Farkındalığı ve Bilinç Düzeyinin Arttırılması için Neler Yapılabilir?

Ailelerin Çocuklarını Güvenli Dijital Ortamda Yetiştirmelerine Yönelik Neler Yapılabilir?

Dijital Teknoloji Kullanımının Aile Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Dijital Ortamlarda Çocuk ve Kişi Mahremiyetinin Sağlanmasına Yönelik Neler Yapılabilir?

6) Aile Odaklı Sosyal Hizmetler: Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler tartışılacak.

Sosyal Hizmet Sunumu Yapan Birimlerin Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Neler Yapılabilir?

Arz/talep Odaklı Sosyal Hizmet Modelinin Güçlendirilmesi ve Ailelerin Sosyal Hizmetlere Erişimlerinin Arttırılması için Neler Yapılabilir?

Aile Odaklı Sosyal Hizmet Sunumunda Alternatif Kurumsal Modeller Neler Olabilir?

Sosyal Hizmetin Yürütümüne İlişkin Kurumsal Koordinasyon Etkin Bir Şekilde Nasıl Sağlanabilir?

Program, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.