26 Mart 2021, Cuma

Personellerimizin Dikkatine/ ÇASGEM Uzaktan Eğitim ve Yönetim Sistemi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
ÇASGEM özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile eğitici eğiliminde uzaktan eğitim yöntemleriyle etkin, verimli, zaman ve mekan kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların Iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) yeni tip koronavirlis salgmı ile mücadele kapsamında interaktif uzaktan eğitim şeklinde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, kuruluşunta bünyesinde yer alan ofıs çalışanlannız için "Az Tehlikeli işyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi" (sekiz saat) 4 TL.+%18 KDV (kişi başı), güvenlik ve temizlik sektörü çalışanlarınız için "Tehlikeli işyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi" (on iki saat) 6 TL.+%18 KDV (kişi başı) eğitim bedeliyle uzaktan eğitim şeklinde verilebilmelctedir. Bununla birlikte diğer eğitim başlıklarının yer aldığı 2021 yılı eğitim kataloğtı elde sunulmuş olup eğitim duyundartmıza, faaliyetlerimize ve Merkezimizin tüm yayınlarına ücretsiz olarak (www.casgem.gov.tr) internet adresimizden ulaşabilirsiniz.