…
02 Aralık 2021, Perşembe Ankara, Türkiye

"Umut Evleri" Engellileri Toplumla Kaynaştırıyor


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Umut Evleri Projesi ile engelliler, müstakil evlerde veya apartman dairelerinde yaşayarak, toplumla kaynaşıyor.

Bakanlıkça, çocuk, engelli ve yaşlılara aile odaklı, aile öncelikli sosyal hizmet veriliyor. Sosyal ve ekonomik destek politikaların tamamı, "aile odaklı" bir strateji ile yürütülürken, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmetler, tek çatı altında bütüncül bir yaklaşımla sunuluyor. Bu kapsamda, yaşlı, çocuk ya da engelli bireyin ailesi varsa ve ailesi yanında desteklemek mümkünse öncelikle orada destek verilmesi amaçlanıyor.

Engelliler için aile odaklı hizmet kapsamında, eğer engellinin ailesi varsa ve aile yanında hayatını idame ettirebiliyorsa hem engelli olan kişinin kendisine hem de ona bakım veren kişiye destek sağlanıyor. Evde bakım yardımı, gündüz bakım ve toplum temelli hizmetlerle engelli bireyler destekleniyor. Bu hizmetlerin yanı sıra kurum bakımı ihtiyacı olanlara da kurumsal bakım hizmeti sunuluyor.

Yaklaşık 536 bin kişiye evde bakım yardımı veriliyor

Öte yandan, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere, 2006'da uygulamaya giren Evde Bakım Yardımı hizmeti verilerek katkı sağlanıyor. Bu yardım, bakıma ihtiyacı olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ağır engelli ya da tam bağımlı bireyleri kapsıyor.

Yardımdan faydalanabilmek için hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin üçte ikisinden daha az olması şartı aranıyor.

Engelli sağlık kurulu raporuna ilişkin düzenleme kapsamında,18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ibaresinin yer alması, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda "İleri" veya "Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "Belirgin ÖGV" ve "Özel Koşul Gereksinimi Vardır-ÖKGV" ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

2021'in ikinci altı aylık dönem için evde bakım yardımı kişi başına 1797 lira olarak ödenirken, bugün itibarıyla yaklaşık 536 bin kişiye evde bakım yardımı veriliyor.

152 Umut Evi'nden 843 kişi yararlanıyor

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimi kapsamında "Umut Evi" uygulaması ile engellilerin içinde yaşadıkları toplumla kaynaşmalarına yönelik olarak müstakil evlerde veya apartman dairelerinde yaşamaları ve toplum hayatına aktif katılımları sağlanıyor.

Umut Evi'nden yararlanma koşulu olarak, kurum bakımı ihtiyacı bulunması öngörülüyor. 2008'de İzmir'de başlatılan Umut Evi uygulaması kapsamında, Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimi olarak da tanımlanan bu evlerde 4 ila 6 engellinin bir ev ortamında bakım elemanının refakatinde, mesleki personelin gözetiminde bakımları veriliyor.

Engelli bireylerin, toplum yaşamına aktif katılımlarının amaçlandığı Umut Evi hizmet modeli ile halen Türkiye genelindeki 152 Umut Evi'nden 843 engelli yararlanıyor.