…
…
…
07 Mayıs 2024, Salı Gümüşhane, Türkiye

"ŞÖNİM HİZMETLERİNDE BİLİNÇLENDİRME: KADINA ŞİDDET VE MAHREMİYET EĞİTİMİ KÖSE-SALYAZI KÖYÜNDE!"


Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddete Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) öncülüğünde, Köse Salyazı İlköğretim Okulu öğretmen ve velilerini bilgilendirmek üzere önemli bir eğitim düzenledi. Bu özel etkinlik, toplumda kadına yönelik şiddetle mücadele ve mahremiyetin korunması konularında dikkat çekici bir bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Eğitim, 6284 sayılı kanun kapsamında ŞÖNİM hizmetleri, mahremiyet ve KADES uygulama programı gibi hayati konuları ele aldı. 6284 sayılı kanun, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik olarak hazırlanmış önemli bir yasal düzenleme olarak dikkat çekiyor. Bu yasaya göre, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara yönelik koruma ve destek hizmetleri sunuluyor.

Ayrıca, KADES uygulama programı kadınların güvenliğini sağlamak adına alınan önlemleri içeriyor. Bu sistem, kadınların acil durumlarda yardım talep etmelerini sağlayan ve yetkililere konumlarını anlık olarak ileten mobil bir uygulamadır. Eğitimde, KADES'in nasıl kullanılacağı ve kadınların güvenliğini nasıl sağlayacağına dair detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Mahremiyetin önemi üzerinde de durulan eğitimde, bireylerin kişisel sınırlarını korumaları ve bu konuda bilinçlenmeleri teşvik edildi. Kişisel mahremiyetin toplumda nasıl korunabileceği ve buna saygı gösterilmesinin neden önemli olduğu vurgulandı.

Bu eğitim, toplumda kadına yönelik şiddetle mücadele ve mahremiyetin korunması konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, benzer eğitim faaliyetlerini sürdürerek toplumsal bilinci artırmaya ve kadınların güvenliğini sağlamaya devam edecektir.