…
…
…
…
02 Mayıs 2024, Perşembe Gümüşhane, Türkiye

"KADINA ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN: ŞÖNİM VE JANDARMA İŞ BİRLİĞİNDE TOPLUMU BİLİNÇLENDİRİYORUZ!


Kadına yönelik şiddet, evrensel bir insan hakları ihlali olup, toplumun her kesiminde kesinlikle kabul edilemez bir davranış biçimidir. Bu kapsamda, düzenlenen eğitimlerde kadına yönelik fiziksel, duygusal, ekonomik ve psikolojik şiddet gibi her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans politikası benimsendi ve vurgulandı. Kadınların haklarını savunmak, onları desteklemek ve korumak, toplumun en temel sorumluluklarından biridir.

Ayrıca, eğitimlerde aile içi ve sosyal ilişkilerde mahremiyetin önemi üzerinde duruldu. Mahremiyet, bireylerin kişisel sınırlarını tanımlayıp korumalarını sağlayan önemli bir kavramdır. Bu bağlamda, özellikle aile içinde ve toplumda mahremiyete saygının önemi vurgulanarak, her bireyin kişisel alanına saygı gösterilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Bu eğitimlerin, Üçtaş Köyü'nde yaşayan kadınların ve toplumun genelindeki bireylerin bilinçlenmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik olarak kalıcı bir etki bırakması hedeflenmektedir. Bu adımların, kadına yönelik şiddetle mücadelede daha güçlü bir toplumsal destek ve bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması umulmaktadır.

Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Jandarma ile işbirliği içerisinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ve mahremiyet konularında toplumu bilinçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Üçtaş Köyü'nde düzenlenen eğitimlerin başarısı, bize bu önemli konularda daha fazla çaba sarf etme ve toplumsal farkındalığı artırma konusunda cesaret vermiştir. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikamızı sürdüreceğiz ve mahremiyetin önemi konusunda da toplumu aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, kadınların haklarını savunma, destekleme ve koruma misyonumuzu güçlendirerek, adil ve eşit bir toplumun inşasına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.