EKPSS Sıkça Sorulan Sorular


2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11.10.2020 tarihinde yapılacaktır.

2020 Kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum ve kuruluşların (taşra teşkilatı dâhil) toplam kadro sayısı dikkate alınır.

 

EKPSS sınavına katılmak için belirlenen engel oranı var mıdır?

Sınava girebilmek için  engellinin, %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir.

EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı nedir?

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Ortaöğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?

İlkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli bireyler KURA yöntemi ile Devlet memuru kadrolarına yerleştirilir.

EKPSS soruları bütün engel gruplarında standart mıdır?

Sınavda engel gruplarına göre 4 farklı test uygulanmaktadır.

  • Genel Engelliler (Ortapedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) hastalıklara sahip engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

 

  • Görme Engelliler
  • İşitme Engelliler
  • Zihinsel Engelliler

 

EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerlidir.

Halen memur olarak çalışmakta olanlar EKPSS’ye başvurabilir mi?

Halen memur olarak çalışmakta olan engelli bireyler EKPSS’ye başvurabilirler. Ancak başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibariyle ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara yerleştirme için başvurabilirler.

Yerleştirmesi yapılan adaylara kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara atanır.

İşe yerleştirme taleplerini karşılama yetkisi hangi kurumların görevidir?

Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; özel sektörde işçi olarak istihdamları ise; Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır.

EKPSS/Kura başvuru, yerleştirme ve atama bilgilerine nereden ulaşabiliriz?

EKPSS ve kuranın başvuru tarihine, başvuru kılavuzuna ilişkin bilgiye, tercih kılavuzuna ÖSYM’nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

Engelli memurlar için gece nöbeti veya gece vardiyası var mıdır?

Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

Engelli memurlara ve engelli yakını bulunan memurlara tayinlerinde kolaylık sağlanmakta mıdır?

En az %40 oranında engelli olan memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.