Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik


Bakanlar Kurulu Tarihi: 16/6/2014   No: 2014/6459
Resmi Gazete Tarihi: 18/6/2014                  Resmi Gazete Sayısı: 29034


Özel eğitim kurumu müdür yardımcısı norm kadrosu 

MADDE 11- (1) Özel eğitim kurumlarında, öğrenci sayısı;

a) 101’e kadar 1,

b) 101 ve daha fazlası için 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kurumlarına müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesinde, aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okullarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilir.


Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu 

MADDE 15- (1) Öğrenci sayısı 10’dan az, 20’den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik anaokulları ve ana sınıflarında açılan her şube için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.


Özel eğitim öğretmeni norm kadrosu 

MADDE 17- (1) Özel eğitim kurumları ile özel eğitim sınıflarında;
 
a) Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik açılan her anasınıfı için 1,

b) Görme ve işitme engellilere yönelik ilkokullarda açılan her sınıf veya şube için 1,

c) Ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,

ç) Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihin engelliler ile otistikler için açılan her sınıf veya şube için 2,

d) İlkokul ve ortaokul kademesinde hafif düzeyde zihin engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 2,

e) Lise kademesinde hafif düzeyde zihin engelliler için açılan her sınıf veya şube için 1,

f) Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,

g) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim ilkokullarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1; 26’dan sonrası için 2,

özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezlerine;
 
a) Görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4; sonra gelen her 50.000 nüfus için 1,

b) Gezerek özel eğitim görevi için 3,

özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilir.