Mesleki Eğitim Kanunu


Kanun Numarası : 3308 

Kabul Tarihi 5/6/1986 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1986 Sayı : 19139

Özel eğitim kursları 

Madde 39 – Bakanlık, özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. 

Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

...

Size en yakın il müdürlüğümüz