Elektronik Haberleşme Kanunu


Kanun Numarası : 5809

Kabul Tarihi: 5/11/2008

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Sayı : 27050 (Mükerrer)

 

İlkeler 

MADDE 4 –

k) Teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere engelli, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması.

...