Deniz İş Kanunu


Kanun Numarası : 854 

Kabul Tarihi : 20/4/1967 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586

 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma: 

Madde 13 – Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun ve bununla ilgili yönetmeliğin bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre engelli ve eski hükümlü gemiadamı çalıştırmak zorundadır.

 

Ceza hükümleri:

Madde 50 –

ç) (Değişik: 23/1/2008-5728/319 md.) 13 üncü madde gereğince engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.