2013/09 sayılı Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Sosyal İnceleme hakkında genelge


GENELGE
(2013/09)


................................... VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

 


Bilindiği üzere 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan yaşlı/engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemler, 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin Sosyal inceleme başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda mevcut aylık alanların sosyal incelemeleri yapılmakta/yenilenmekte ve aylığa hak kazanma durumlarının devam edip etmediği kontrol edilmektedir. Bu kontrollerde aylık alma şartlarını sağlamadığı tespit edilenlerin aylıkları kesilmektedir.

Bununla birlikte yaşlı/engelli aylıklarına ilişkin muhtaçlık sınırı ile hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin yöntemin değişmesine yönelik mevzuat çalışmaları yürütülmekte olup değişen mevzuat çerçevesinde sosyal incelemelerin yenilenmesi gerekeceği göz önünde bulundurularak gerek vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi gerekse SYD Vakıflarına fazladan iş yükü oluşturmaması açısından mevcut aylık alanların sosyal incelemelerinin mevzuat değişikliği gerçekleşene kadar tehir edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 


Ahmet ZAHTEROĞULLARI
Bakan a.
Müsteşar

Size en yakın il müdürlüğümüz