2013/08 Sayılı Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer Hizmetlerden Yararlanması hakkında genelge


GENELGE
(2013/8)

 


Bakanlığımız Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" hükümlerince yürütülen evde bakım hizmetinden faydalanan engelli bireylerin, 16.10.2012 tarihli ve 2012/24 No'lu Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Genelgenin 6 ncı maddesi ile Kurumumuz bünyesinde gündüzlü hizmet veren aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasının uygun olmadığı belirlenmiştir.

Ancak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin ve engelli ailelerinin taleplerinin tahlil edilmesi neticesinde; evde bakım hizmetinden faydalanan engelli bireylerin ve ailelerinin psiko-sosyal gelişiminin ve toplumsal yaşama katılımının sağlanması amacıyla Kurumumuz bünyesinde gündüzlü hizmet veren aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden de faydalanmalarına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, söz konusu Genelgenin 6 ncı maddesi "6) Evde bakım hizmetinden faydalanan engelli bireylerin bu hizmetten faydalanmakta iken Kurumumuz bünyesinde gündüzlü hizmet veren aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden haftada 16 saati geçmemek kaydıyla faydalanmaları ya da 26.10.2010 tarih ve 2010/12 No'lu Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti Genelgesi kapsamında uygun olan resmi bakım ve rehabilitasyon merkezinde bir yıl içinde en fazla otuz gün geçici ve misafir olarak kalması mümkündür. Belirtilen hizmetlerden birinden ve belirtilen sürede faydalanan engelli bireyin evde bakım ücretlerinin kesinti yapılmadan ödenmesine devam edilmesi gerekmektedir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca konuya ilişkin daha önce verilen görüşler uygulamadan kaldırılmış olup söz konusu durumda olan engelli bireylere yönelik uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi ve takip edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Ahmet ZAHTEROĞULLARI
Bakan a.
Müsteşar