2010/13 Sayılı Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler konulu Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi


GENELGE
(
2010/13)
 

 

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Bakmakla yükümlü olunan bireyler” tanımında 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yapılmıştır. Uygulamanın bu değişiklik çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, “üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan; eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri; başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya erbaş olarak  askere gitmiş olan babası, çocuğu ve kardeşi;  ayrı adreslerde ikamet etse  dahi özürlü üzerinde velayeti devam eden  anne ve babayı”; ikinci bölüm ise “kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunamayan özürlü ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba, vasi ve bunlarla birlikte aynı evde yaşayan kişileri,” kapsamaktadır. 

Uygulamada müracaatların değerlendirilmesi sürecinde önce birinci bölüm çerçevesinde işlem yapılacaktır. Birinci bölüm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde olumlu sonuca varılmış ise ikinci bölüme girilmeyecektir. Ancak birinci bölüm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde olumsuz sonuca varılmış ise müracaat ikinci bölüm çerçevesinde değerlendirilebilecek ve bu değerlendirme neticesine göre işlem yürütülebilecektir. 

İkinci bölümde yer alan “kanunen bakmakla yükümlü” ifadesi; eş ile 18 yaşından küçük özürlünün anne ve/veya babasını kapsamaktadır. 

Bu durumda evli olan veya 18 yaşından küçük olup anne ve/veya babası bulunan özürlü ikinci bölüm kapsamında değerlendirilemeyecektir. Ancak buradaki eş ile 18 yaşından küçük özürlünün anne ve/veya babasının özürlüye bakamayacak durumda olup özürlüye bakmak istememesi halinde bu kişiler de kanunen bakmakla yükümlü kişiler dışında değerlendirilecektir. 

“Bakmakla yükümlü olunan bireyler” tanımına ilişkin önceki genelge ve görüş yazılarındaki ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Uygulamanın belirtildiği şekilde yürütülmesi ve önceki işlemlerden bu duruma aykırı olduğu tespit edilenlerin ise tespit edilmelerini müteakiben sonlandırılması ve bu konuda geriye dönük ödeme istenmemesi hususlarında gereğini rica ederim.

 
İsmail BARIŞ
Genel Müdür