28/01/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


BAKANLAR KURULU KARARI

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 28/1/2002   No : 2002/3654

Resmi Gazete Tarihi: 08/02/2002                Resmi Gazete Sayısı: 24665

 

28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — Gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

 

Madde 2 — Bu Karar 19/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.