26/01/2015 Tarihli ve 2015/7230 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 26/01/2015   No : 2015/7230

 

Resmi Gazete Tarihi: 10/02/2015               Resmi Gazete Sayısı: 29263

3/12/2014 tarihli ve 6574 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/12/2014 tarihli ve 7287167 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.