…
24 Ekim 2022, Pazartesi Ankara, TÜRKİYE

Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliği


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın, yaşlı, engelli ve çocuk başta olmak üzere özel politika gerektiren kesimleri korumak, bakım ve rehabilitasyonlarına destek olmak için yürütülen sosyal hizmet modelleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de yaygınlaştırılıyor.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında “Kıbrıs İşbirliği ve Eylem Planı” hazırlandı. Bakanlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanında ihtiyaçların belirlenmesi, kadının statüsünün güçlendirilmesine yönelik politikaların yer aldığı eylem planındaki hedefleri hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi.

Eylem planı kapsamında, Ağustos ayında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve 14 kişilik Kıbrıs heyeti, hizmetleri yerinde incelemek üzere Bakanlığa çalışma ziyareti gerçekleştirdi. KKTC yetkilileri ile mevzuat, aile temalı çalışmalar ve uygulamalar konusunda toplantılar gerçekleştirilirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, bakanlığa bağlı kuruluşlara saha ziyaretleri yapıldı, Kıbrıslı yetkililer kuruluşların hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

7 Kıbrıs gazisi KKTC’de çeşitli ziyaretlerde bulundu

Yaşlı, engelli, kadın, çocuk, gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarına yönelik politika ve hizmetler konusunda iş birliğinin güçlendirilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımının yapılmasına yönelik Bakanlık sorumluluğunda birçok politika ve eylem hayata geçirildi. Bu kapsamda “Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs Gençleri ile Mavi Vatan Buluşması” Projesiyle, Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış 7 Kıbrıs gazisi KKTC’yi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’ın başkanlığında bakanlık uzmanlarından oluşan heyet ise geçtiğimiz hafta KKTC'ye giderek, çocuk yuvası, engelli rehabilitasyon merkezi gibi noktalara çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayrıca, Türk girişimci iş kadınlarıyla bir araya gelinerek, ortak stratejiler ve kadın girişimcilere yönelik iş birlikleri değerlendirildi.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı tanıtıldı

Ülkemizde kadın alanında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda tecrübe aktarımı gerçekleştirilmesi amacıyla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının (2018-2023) tanıtımı yapıldı. Eğitim ve istihdam dışındaki kadınların güçlendirilmesi kapsamında hayata geçirilen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Projede yer alan faaliyetlere benzer çalışmaların KKTC’de uygulanabilirliği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında kadın girişimciler yerinde ziyaret edildi ve iyi uygulama örnekleri KKTC’li yetkililere sunuldu.

AEP kapsamında kurs programları oluşturulacak

Eylem planı kapsamında yılsonuna kadar tamamlanması planlanan diğer politika ve eylemler ise şöyle:

Risk altındaki çocuklara yönelik arz odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda KKTC’de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik kurs programları oluşturulacak. Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması gibi sosyal araştırmaların KKTC’de bulunan üniversiteler ve ilgili kurumlar ile iş birliği yapılarak, bu ülkede de gerçekleştirilmesi konusunda destek sağlanacak.

Aile Danışmanlığı hizmet modelinin geliştirilmesi, Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) modelinin oluşturulması ve Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) uygulanması için teknik destek verilecek.

Aktif yaşlanmaya yönelik bilgi paylaşımında bulunulacak

Engellilik ve yaşlılık konusunda temel politika, hak ve hizmetler ile aktif yaşlanmaya yönelik farkındalık çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak. Engelli ve yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile erişilebilirliğin sağlanması konusunda teknik destek sağlanacak. Ayrıca, ortak çalışma grubuyla KKTC’de sosyal yardım programları belirlenmesine ilişkin teknik yardımda da bulunulacak