…
…
…
…
14 Ekim 2022, Cuma Ankara, TÜRKİYE

Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımıyla Birinci İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi


Genel Müdürümüz Sayın Elmas Esra CECELİ’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Otizm Meclisi, Otizm Dernekleri Federasyonu, Anadolu Otizm Federasyonu, Engelli Çocuk Hakları Ağı, TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı temsilcileri katılım sağlamıştır.

Genel Müdürümüz Sayın Elmas Esra CECELİ, otizm spektrum bozukluğu alanında sivil toplum kuruluşları ile bir dizi istişare toplantıları düzenleneceğini ilkini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ve otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarının toplum tarafından da anlaşılması için sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılması gerektiğini ve bu konuda desteğin önemli olduğunu belirterek Genel Müdürlüğümüzün otizm eylem planı çalışmaları, otizm konusunda farkındalık oluşturulmasında gelinen nokta, kurumlar arası koordinasyonda yaşanan sorunlar, özel ve kamu bakım kuruluşları denetimlerine sivil toplum kuruluşlarının dahil edilebilmesi, yatılı ve gündüzlü kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni görevlendirilmesi, bakım kuruluşlarında bireysel bakım ve aktivite hizmet planlaması çalışmaları konusunda bilgi vermiştir. Pilot çalışmanın, Mersin Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi ve Sakarya Hamit-Fatma Atay Otizm, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtmiştir.

Toplantıda, otizmli bireylerin sosyal hayata katılımını arttırmak ve istihdamları sağlamak için yapılan çalışmalarda en önemli hedefin otizmli bireyleri bağımsız olarak hayatını idame ettirme noktasına getirmek olduğu ve kamu hizmetinin yürütülmesinde etkili olan eylem planlarının hazırlanmasının önemine değinilmiştir.

Genel müdürümüz tarafından I. Ulusal Otizm Eylem Planı’ndan hareketle oluşturulacak olan II. Ulusal Otizm Eylem Planı için sivil toplum kuruluşlarından görüşlerin isteneceği ve gerçekçi, ulaşılabilir somut hedeflerle II. Ulusal Otizm Eylem Planı taslağının hayata geçirileceğini vurgulanmıştır.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantı süresince gerek Genel Müdürlüğümüzden gerekse ilgili diğer bakanlıklardan beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirmiştir.

Oldukça verimli geçen toplantıda sivil toplum kuruluşları istişare toplantılarının ikincisinin Kasım ayında yapılması kararlaştırılmıştır.