…
…
…
10 Mayıs 2023, Çarşamba Ankara, TÜRKİYE

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İstatistik Kurumu Arasında Türkiye Yaşlı Profili Araştırması İş Birliği Protokolü İmzalandı


Yaşlılık alanında veri elde etmek, elde edilen veriler doğrultusunda bu alana ilişkin kanıta dayalı ve etkili politikalar oluşturmak amacıyla ülkemizde ilk kez yapılacak Türkiye Yaşlı Profili Araştırması (2023) kapsamında Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında  “Türkiye Yaşlı Profili Araştırması İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Bakanlığımız 2023 yılı yatırım programı kapsamında; ülkemizde yaşlı bireylere yönelik hizmetleri ve yaşlıların ihtiyaçlarını bütünsel olarak ele alan sosyal göstergelerin oluşturulması, kanıta dayalı verilerin elde edilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda koruyucu ve önleyici faaliyetlerin planlanması amacıyla ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırması yapılacaktır.

Bakanlığımız koordinasyonunda sorumlu ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler iş birliğinde “Her Yaş İçin Toplum” oluşturmak amacıyla hazırlanan “Yaşlanma Vizyon Belgesi” ile  “Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025)” 29 Nisan‘da Sayın Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İmzalanan protokol ile Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planında yer alan yaşlılık alanında politika oluşturma ve uygulamanın izlenmesine yönelik veri ve istatistiklerin geliştirilmesi hedefine ulaşmak için önemli bir adım atıldı.