…
…
…
…
…
…
…
03 Aralık 2021, Cuma Ankara, TURKEY

Evde Bakım Eşgüdüm Çalıştayı Geniş Bir Katılımla Çevirim İçi Olarak Gerçekleştirildi


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının Düzenlediği Evde Bakım Eşgüdüm Çalıştayı, 30.11.2021 Tarihinde Geniş Bir Katılımla Çevirim İçi Olarak Gerçekleştirildi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Evde Bakım Eşgüdüm Çalıştayı’ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşgun GÜRBOĞA’nın açılış konuşması ile başladı. Coşgun GÜRBOĞA toplantının açılış konuşmasında; engelli ve yaşlı bireylere evde bakım hizmeti sunan sektörler arasında bütüncül bir anlayışla işbirliği ve koordinasyonun oluşturularak güçlendirilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Valilik bünyesinde oluşturulan Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonunun, sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin bütünleşik olarak yürütülmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca, 31.03.2015 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’nın katılımları ile imzalanan “Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği İçerisinde Yürütülmesine Dair Protokol” ün evde bakım, evde sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin entegre edilmesi, bir ailenin tüm sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi, daha fazla vatandaşa hizmet sunulabilmesi ve maddi kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ: 20 yılda sosyal hizmetlerde ve sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde dönüşümler sağlandı ve dönüşümlerin pandemi döneminde avantajları yaşandı

Evde Bakım Eşgüdüm Çalıştayına katılan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ konuşmasında; ülkemizde son 20 yılda sosyal hizmetlerde ve sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde dönüşümler sağlandığını ve sağlık alanındaki dönüşümün pandemi döneminde avantajlarının yaşandığını vurguladı. Hizmetlerin hak temelli anlayış ile inşa edildiğini belirten Uzm. Dr. Orhan KOÇ, engelli ve yaşlıların, yatağa bağımlı bireylerin kendi aile ortamında ve ailesiyle birlikte yaşamını idame ettirebilmesi için hizmet modellerini çeşitlendirerek, hizmetlerin bütünleşik sosyal ve bakım hizmeti mantığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ; yerel yönetimlerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ve aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşların sunduğu evde bakım hizmetlerinin eşgüdümlü olarak yapılabilmesinin önemine değindi. Evde bakım hizmeti alan vatandaşların, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin farkını ödemeden, ikincil bir işlem yapmadan kolaylıkla sağlanması hususunda çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.  

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumu EYHGM Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah YILDIZ’ın moderatörlüğünde yapıldı. Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığından Uzman Sevilay ARSLAN “Bakanlığımızca Sunulan Evde Bakım Hizmetleri”,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden Mevzuat Daire Başkanı Yasin YILDIRIM “Belediyeler ve Evde Bakım Hizmetleri”, ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden Uzman Janset GÜVEN “Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce Yürütülen Vefa Destek Projeleri”,  Malatya Turgut Özal Üniversitesinden Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Neşe KARAKAŞ “Üniversitelerde Evde Bakımla İlgili Eğitim Müfredatı”,  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Yeliz ÇELEN “Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yardım ve Eğitim Faaliyetleri”  başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

Çalıştayın ikinci oturumu Uzman Sosyal Çalışmacı Sultan SAKINCI KARAKUŞ’un moderatörlüğünde yürütüldü. İkinci oturumda, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden Doç. Dr. Cihan DÖGER “Evde Palyatif Bakım Hizmetleri”, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Sosyal Çalışmacı Arzu İNCEDİŞ “Alanda Karşılaşılan Sorunlar Çerçevesinde Evde Bakım Hizmetlerinin İşlevselliğinin Sosyal Hizmet Perspektifiyle Değerlendirilmesi” Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Doktorant-Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uzmanı Selman BÖLÜKBAŞI “Profesyonel Evde Bakım Modeli”, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Süleyman AKBULUT “Yerelde Evde Bakım Hizmetleri”, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Proje Koordinatörü Hatice Kübra ER “Yerelde Evde Bakım Hizmetleri” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. Her iki oturum sonrasında katılımcıların soruları cevaplandı.

 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Uzmanların hazır bulunduğu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcıların olduğu yaklaşık 800 kişinin katıldığı çalıştayda evde bakım hizmetlerine yönelik oldukça kapsamlı ve verimli bir bilgi paylaşımında bulunuldu. Katılımcıların Çalıştay hakkında genel değerlendirmesi ile “Evde Bakım Eşgüdüm Çalıştayı”  sona erdi.