…
…
…
…
25 Ekim 2022, Salı Cakarta, ENDONEZYA

Birleşmiş Milletler ESCAP Engelli Kişiler Onyılı Nihai Gözden Geçirmesine İlişkin Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Toplantı Cakarta’da Gerçekleştirildi


Asya- Pasifik Bölgesinde yaşayan yaklaşık 700 milyon engelli bireyin haklarının korunması, geliştirilmesi ve kapsayıcı toplum oluşturma amacıyla Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) tarafından bölgesel bir eylem planı olarak hayata geçirilen 'Asya-Pasifik Bölgesinde Engelli Bireyler için Hakların Hayata Geçirilmesine Yönelik Incheon Stratejisi (2013-2022)’nin kapanış toplantısı 19-21 Ekim 2022 tarihlerinde Endonezya’nın başkenti Cakarta’da gerçekleştirildi.

Asya-Pasifik Engelli Kişiler Onyılı Nihai Gözden Geçirmesine İlişkin Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Toplantı’ya, Türk Heyeti Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürümüz Sn. Elmas Esra CECELİ’nin başkanlığında katılım sağladı.

Toplantı’nın ilk gününde; açılış konuşmalarının ardından ülkemizin de katkılarıyla hazırlanan Asya-Pasifik Bölgesi’ne ait rapor UNESCAP tarafından katılımcılarla paylaşıldı. UNESCAP sunumunu takiben son on yılda engellilik alanında kaydedilen gelişmeleri içeren Ulusal Beyanımız ülkemiz adına Genel Müdürümüz tarafından Genel Oturum’da sunuldu.

Genel Müdürümüz  tarafından ülkemizde özellikle son yıllarda kimseyi arkada bırakmama şiarı ile kapsayıcı bir toplum olma yolunda önemli adımlar atıldığına değinildi. Bu kapsamda; 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü’nde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 2030 Engelsiz Vizyon’un ilan edildiği ve Vizyon’umuzun hayata geçirilmesi için hazırlanan ilk 3 yıllık Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın da 3 Aralık 2022’de ilan edileceği paylaşıldı.

Genel Müdürümüz tarafından ayrıca, 2021 yılında engellilik alanında ulusal koordinasyon ve iş birliğini sağlamak üzere yapısı güçlendirilen Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu (Kurul)’nda engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırıldığı da aktarıldı.

Toplantı’nın ikinci gününde; Asya-Pasifik Bölgesi’nde yaşayan engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesine yönelik geçtiğimiz on yıldaki gelişme ve zorluklar ile önümüzdeki dönemde ele alınması gereken konuların tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

‘Ulusal Mevzuatın Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ile Uyumlu Hale Getirilmesi’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında söz alan Genel Müdürümüz ; ülkemizde 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanunun yayımlanması, 2007 yılından EHİS’in imzalanması, 2014 yılında Engelliler Hakkında Kanununun EHİS’le uyumlu hale getirilmesi amacıyla mevzuat değişikliğinin yapılması gibi gelişmelerle hak temelli yaklaşımın mevzuat düzeyinde de benimsendiğinin altını çizdi.

‘Yenilikçi Ortaklıklar ve Engelli Bireylerin Katılımı’ başlıklı toplantıda da söz alan Genel Müdürümüz ; engelli bireylerin karar alma mekanizmalarına katılımının kapsayıcı bir toplum olma vizyonunda benimsenen temel ilkelerden biri olduğunu belirtti. Bu kapsamda; 2030 Engelsiz Vizyon’da olduğu gibi Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın hazırlık çalışmalarında da engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların katkı ve katılımlarının yer aldığını ifade etti. Bunun yanı sıra; ülkemizde engellilik alanında faaliyet gösteren STK’ların Kurul’da temsil edildiğinden ve uluslararası kuruluşlarla da iş birliğinin etkili bir şekilde devam ettirildiğinden bahsetti.

Toplantının son yuvarlak masa toplantısı olan ‘Engellilik Kapsayıcı Kalkınmanın Başarılmasına Yönelik İlerlemenin İzlenmesi’ başlıklı toplantıda ise Genel Müdürümüz ; Kurul ile Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları’nın engellilik alanında izleme ve denetleme görevlerinin altını çizerek sektörel düzeyde oluşturulan göstergeler ile izleme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü paylaştı.