…
…
…
…
…
…
15 Nisan 2022, Cuma Ankara, TÜRKİYE

Bakanımız Derya Yanık BM Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubunun 12'nci Oturumuna Video Mesajla Katıldı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubunun 12'nci Oturumuna video mesajla katıldı

BM Genel Kurulu tarafından yaşlılara yönelik mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini değerlendirmek ve bu çerçeve kapsamında olası boşlukları tespit ederek bunlara yönelik uygun araç ve önlemlerin göz önünde bulundurulması amacıyla oluşturulan Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubunun, bu yıl 12'nci Oturumu 11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirdi.

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen oturumun ana teması “Yaşlı Bireylerin İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” olarak belirlendi. Bu çerçevede odaklanılacak temel başlıklar yaşlı bireylerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı, Covid-19 pandemisi döneminde yaşlı hakları, ekonomik güvenlik, çalışma hakkı ve istihdama erişim ile adalete erişim olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubunun 12'nci Oturumuna video mesajla katıldı.

Bakan Yanık, Türkiye’nin yaşlılık politikasının sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında “kimseyi arkada bırakmadan” ilerleme hedefi doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, bu kapsamda benimsenen politika doğrultusunda sunulan hizmetlerin içermeci, bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını ifade etti.

Yanık, Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında ise aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde, güçlendirilmiş aile birliği içerisinde yaşlı bireylerin bireysel hareket alanını genişletecek, toplumsal hayata katılımlarını teşvik edecek bir politika çerçevesinin oluşturulduğunu bildirdi.

Ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara ek olarak yaşlılığa ilişkin uluslararası platformlara da etkin katılım gösterildiğini söyleyen Bakan Yanık, Türkiye’nin Açık-Uçlu Çalışma Grubuna aktif katılımını sürdürme ve yaşlı bireylere yönelik insan hakları konusunda somut adımlar atmaya yönelik motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Oturumun ilk gününde yaşlı bireylerin insan haklarının ve itibarının korunmasına yönelik tedbirler ele alınarak, ülkeler arası tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Bu tedbirlere yönelik iyi uygulama örnekleri ile yaşlılık alanında oluşturulması planlanan çok boyutlu yasal araçların içeriği ele alındı.

Oturumun ikinci gününde yaşlı bireylerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı konuşuldu.

Ekonomik güvenlik ile Covid-19 pandemisinde yaşlı bireylerin insan hakları konularının ele alındığı üçüncü günde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19  pandemisi sürecinde Türkiye’de yaşlılara yönelik alınan tedbirler ve sunulan hizmetler anlatıldı.

Pandemi sürecinde, yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin "evrensel insan hakları yaklaşımı" politikası ile sürdürüldüğü ve geliştirildiği vurgulanarak, huzurevlerinde bakım hizmeti alan yaşlı bireyler ve evinde ikamet eden yaşlı bireyler için alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgi verildi ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.