…
…
…
…
07 Eylül 2022, Çarşamba Ankara

“Çocuk Bakım Kuruluşları İçin Yeni Hizmet Model Önerisi: Terapötik Bakım Çalıştayı” Yapıldı


Başkanlığımız ve Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Çocuk Bakım Kuruluşları İçin Yeni Hizmet Model Önerisi: Terapötik Bakım Çalıştayı" yapıldı.

05-07/09/2022 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılan Çalıştay, Bakanlığımız personeli, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay süresince çocuk bakım kuruluşlarımızdaki mevcut durum ile suça sürüklenen, suç mağduru ve madde kullanım bozukluğu olan çocuklara sunulan psikososyal destek hizmetlerinde geleneksel bakım modelinin ötesine geçilmesi amacıyla ihtiyaç temelli terapötik bakım modeli ele alındı.

Çalıştayda farklı kurum ve mesleki disiplinlere mensup 80 katılımcı ile ihtiyaç duyulan sosyal hizmet modeli kurumsal, mesleki, idari ve yasal yönleriyle disiplinler arası bir bakışla değerlendirildi.