28 Mayıs 2024, Salı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav (2023/1) Sorularına Yapılan İtirazlar ve Yazılı Sınav Sonuçları İle İlgili Duyuru


  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümü 11.05.2024 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilmiş olup yazılı sınav soruları ile cevap anahtarları 13.05.2024 Pazartesi günü Bakanlığımız internet ana sayfasından yayımlanmıştır. 13.05.2024-17.05.2024 tarihleri arasında yazılı sınava katılan adaylardan sınav sorularına itiraz dilekçeleri alınmış ve bu dilekçeler 16.05.2024 ve 17.05.2024 tarihlerinde, yazılı sınavı yapan Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine (GAZİÖDM) gönderilmiştir. Yazılı sınav soruları ile ilgili beş (5) itiraz dilekçesi 20.05.2024-24.05.2024 tarihleri arasında değerlendirilmiş ve 28.05.2024 tarihinde GAZİÖDM tarafından hazırlanan İtiraz Raporu ile Yazılı Sınav Sonuçları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına teslim edilmiştir. Aşağıdaki linklerde İtiraz Raporu ile Yazılı Sınav Sonuçları yer almaktadır.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ilanının “Değerlendirme” başlıklı 5.1 inci maddesinde aynen “Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır” denilmekte olup aşağıda yayımlanan linklerde mevcut listelerden; Gruptan ilk 78 ( yetmiş sekiz), 2. Gruptan ilk 8 (sekiz) aday yazılı sınavda başarılı sayılmışlardır.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümüne katılan adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 28.05.2024-04.06.2024 tarihleri arasında, GAZİÖDM’nin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesindeki TR37 0001 2001 2940 0044 0000 20 IBAN numaralı hesabına 150 TL yatırmak ve bu işe ilişkin banka dekontunu eklemek suretiyle tanzim ettikleri dilekçeyle GAZİÖDM’e yapacaklardır. Yazılı sınav sonucuna itiraza ilişkin dilekçeler GAZİÖDM tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 05.06.2024 tarihinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilecektir. İtiraz durumunda yazılı sınav kesin sonuçları 07.06.2024 Cuma günü Bakanlık ana internet sayfasında (aile.gov.tr) yayımlanacaktır. İtiraz olmaması durumunda ise 06.06.2024 Perşembe günü aşağıdaki linklerde yer alan listelerin kesin sonuç listeleri olduğu Bakanlık ana internet sayfasından (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır. TC kimlik numarası, adı, soyadı ve adres belirtilmeyen, imza olmayan, banka dekontu eklenmeyen ve itiraz gerekçesi olmayan dilekçeler yanında faksla gönderilen itiraz dilekçeleri ile süresi geçtikten sonra verilen itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı sınav bölümüne katılan adaylar, kendilerine ait cevap formlarına https://basvuru.gazi.edu.tr/ internet adresinden ulaşabileceklerdir.

 

Linkler

İtiraz Raporu

1.Grup Yazılı Sınav Sonuçları (Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları)

2.Grup Yazılı Sınav Sonuçları (Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji bölümleri mezunları)