01 Şubat 2023, Çarşamba

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavını Yedek Olarak Kazananlar İçin 2.Yerleştirme Duyurusu


Bakanlığımızca yapılan 4175 Sözleşmeli Personel alımında sınava katılıp yedek olarak kazanan adaylardan 20/05/2022-27/05/2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında alınan tercihler sonucunda boş kalan pozisyondan yedek aday sayısına göre yerleştirme yapılabilecek (39) pozisyon belirlenmiştir.

Yedek adaylardan alınan tercihler sonucunda boş kalan ve tabloda belirtilen (39) pozisyona sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilme yapılmıştır.

 

Unvan

Boş Kontenjan

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar) (4/B)

1

ASDEP (Psikoloji) (4/B)

1

ASDEP(Çocuk Gelişimi) (4/B)

1

Sosyal Çalışmacı (4/B) 

9

Psikolog (4/B)

1

Fizyoterapist (4/B) 

1

Avukat (4/B) 

6

Diğer Sağlık Personeli (4/B)

5

Büro Personeli (4/B)

14

TOPLAM

39

 

Yerleştirme sonucunu öğrenmek için  TIKLAYINIZ…

 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK BELGELER

 

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 4.175 sözleşmeli personel alımı sınavı sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yedek sıradan yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 27/01/2023-03/02/2023 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile YERLEŞMİŞ OLDUKLARI İLDEKİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 1. GEREKLİ BELGELER
 • Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.
 • E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),
 1. a) Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
 2. b) Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir. Bkz. Açıklama-3)

4- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

5- Mesleğe İlişkin Belgeler,

 • Avukat pozisyonuna yerleşen adaylar için Avukatlık Ruhsatı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),
 • 20/01/2022 itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmayan adaylar için aynı tarihte avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğuna ilişkin belge,
 • Kimlik fotokopisi,
 • KPSS Sonuç Belgesi (Karekod bölümü okunaklı çıktı alınmış),
 • Tercih Formu (Tercih yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanan tercih bildirim formu),
 • Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

      a- E-Devlet’ten “Barkodlu Belge Oluştur”  butonuna tıklanarak alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,

b- Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statüsü ve ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli, proje personeli vb.),

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

11- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

12- 3 adet vesikalık fotoğraf,

13- Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

 

 1. AÇIKLAMALAR
 • Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında göreve başlatılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden adaylardan, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle feshin üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar ile bu tarihte göreve devam etmekte iken aynı şekilde sözleşmesi feshedilen adayların ataması yapılmayacaktır.

      Ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar çerçevesinde, kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi olmadığından bu durumdaki adayın;

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

-Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

-Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,

-Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,

ibraz etmesi gerekmektedir.

 • Muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan adaylar atanma hakkıdan vazgeçmiş sayılacaktır.
 • Sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Adaylar belgelerini yerleştirildiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne şahsen ya da posta ile teslim edebilecektir.

 

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Belge Teslim Adresi:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iletişim bilgileri için tıklayınız.