Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti


SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ (SED);

Sosyal devletin en öncelikli görevi ülkenin geleceği olan çocukları ve genç nesilleri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası yasal düzenlemeler ve politika belgelerinde hiçbir çocuğun zorunlu olmadığı sürece ailesinden ayrılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Gençlerin ve ailelerin ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlarının önlenmesi ve sorunlarını çözme becerisi kazanması ile hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan ve koruyucu ve önleyici bir sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle, çocuk ve gençler aile bütünlüğü içinde korunmakta ve sağlıklı gelişimleri desteklenmektedir.

Ayrıca sosyal ekonomik destek hizmeti ile tüm çocuklarımızın fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerden eşit şekilde yararlandırılması ve sosyal hayata katılımının artırılması da sağlanmaktadır.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti bu özelliği itibarıyla Bakanlığımızın öncelikli bir politika alanı olmuştur.

Bu çerçevede çocuklarımızı önlenebilir risklerden koruyarak, refah içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız hizmet sunumunda gelişen bütçe imkânlarına bağlı olarak hizmetler sürekli güçlendirilmektedir.

Kadim medeniyet anlayışımızda çocuklarımız emanetimizdir. Başta Kalkınma Planları olmak üzere üst politika belgeleri ve hükümet programlarında her daim çocuklara yönelik hizmetler önemsenen bir politika alanı olmuştur. Bu anlayış ile yıllara sair bir şekilde çocuklarımıza ayrılan bütçe imkânları artırılmakta, hizmet destekleri daha çok vatandaşımızı kapsayacak şekilde çeşitlendirilmekte ve kaynaklar ölçüsünde yaygınlaştırılmaktadır.

NASIL YARARLANILIR:

Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.

Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilmektedir.

Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.

Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.

Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

• T.C. Kimlik Numarası beyanı,
• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,
• İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,
• Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.
• İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK DESTEK MİKTARI:

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının aşağıda belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ 2024 YILI ÖDEME ORANLARI VE TUTARLARI

Yıllar

2024
Ocak-Haziran 2024/01 nolu Genelgeye Göre Memur Maaş Katsayısı

Memur Maaş Katsayısı 0,760871
   
Eğitim Grupları Oranlar %  Ekonomik Destek Tutarı
Okul Öncesi Çocuk 50

 3.614,13₺  

İlköğretime Devam Eden Çocuk  75

 5.421,20₺                              

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk  80

 5.782,62₺                             

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk için 50  3.614,14₺                                      
Korunma/Bakım Kararı ile Yüksek Öğrenime Devam Eden 90  6.505,44₺                                     
Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler  40  2.891,31₺                                      
     
2828 Kanunun 32. Maddesi Evlenme Yardımı (Korunma Altında iken evlenen kız çocukları için )   38.043,53₺ 
     
Geçici Ekonomik Destek Tutarı  
1 Kat   7.228,27₺ 
2 Kat   14.456,55₺ 
3 Kat   21.684,82₺