…
25 Kasım 2022, Cuma Bolu - Türkiye

İl Müdürümüz Cemal KESKİN'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı


    Kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımak, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir.  

    Kadına yönelik şiddet çok boyutlu bir sorundur. Konunun sosyal, kültürel, ailevi ve bireysel boyutları bulunmakta ve şiddeti doğuran faktörler farklı yapı sergilemektedir. Ancak genel olarak kadınlar yaşadıkları şiddet konusunda yalnız kalmakta ve haklarını savunmak için yeterli bilgi, donanım ve farkındalığa sahip olamamaktadır. Bu nedenle şiddetle mücadele için “KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ” büyük önem arz etmektedir. “Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve nihayetinde Güçlü Toplum” ilkesini benimseyerek bu haklı mücadelenin tüm toplumu kapsayacak şekilde önemsenmesi ve  yürütülecek çalışmalarda, disiplinler arası bir yaklaşımla, ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma, sosyo-kültürel, eğitsel ve politik boyutuyla sürecin içinde yer alması oldukça önemlidir.

    Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır.  Bu amaçla; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesine  ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ışığında, yeni gelişmeler, ihtiyaçlar ve eksiklikler göz önünde bulundurularak, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” hazırlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında İl Müdürlüğümüzce Kadına Yönelik İl Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.  Bu ve benzeri yasal düzenlemelerin yanı sıra çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, ancak toplumun her kesiminin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olacaktır. 

    İl Müdürlüğümüz bünyesinde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik kurulmuş olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizde önleme ve izleme hizmetleri, şiddet mağduru, barınma yeri olmayan kadınlara ise çocuklarıyla birlikte kadın konuk evimizde barınma ve her türlü destek hizmetleri sunulmaktadır.

    Bu bağlamda; 25 kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde  kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim” vatandaşlarımızı “KADINA EL KAL-KA-MAZ!” sözünün bilincinde olmaya ve şiddetle mücadele etmeye davet ediyor. Tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum