06 Ocak 2022, Perşembe

“Sevgi Evlerindeki Çocukları Camide İfşa Ettiler” Başlıklı Haberlere İlişkin Basın Açıklamamız“Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler” başlığı ile çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde yer alan “Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar” ve “ifşa edildi” gibi ifadeler, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çelişmektedir. “Sokağa bırakılmak” tabiri çocuklarımızın en temel kişilik haklarını ihlal etmekte ve insani hassasiyetlerle bağdaşmamaktadır. Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu bakış açısıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Devlet koruması altındaki çocuklarımız, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur.

Güvenlik riski olmayan çocuklarımızın ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı unutulmamalıdır.

Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği