24 Kasım 2019, Pazar

Sayın Bakanımızın Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü MesajıKadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir.

Bununla beraber; kadına yönelik şiddet, dünyanın her tarafında halen görmekte olduğumuz acı bir gerçek. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.

Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız adına bu konuda gelişen toplumsal hassasiyetten ve bilinçten memnuniyet duyuyor, bu farkındalıktan büyük güç alıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirleri araştırıyor ve “sıfır tolerans” ilkesiyle etkin şekilde hayata geçiriyoruz.

Bu çerçevede, yürüttüğümüz çalışmaları daha etkin ve sonuç alıcı bir seviyeye taşımak üzere hazırladığımız “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”mızı, 25 Kasım 2019 itibariyle kamuoyumuzla paylaşacağız. Kamu, sivil toplum, sosyal taraflar, özel sektör ve medya katkısı ve işbirliğini içeren söz konusu Acil Eylem Planımızla sorunun çözümü konusunda ciddi yol alacağımıza inanıyoruz.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak diğer tedbirlerle birlikte, nihai çözüm için; toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de çözüme yönelik olarak anahtar bir rol oynayacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz toplumsal bir seferberlik süreci, kadınlarımızın ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve temennilerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün; mutlu bireyler, uyumlu aileler ve müreffeh bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Zehra Zümrüt SELÇUK

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı