06 Eylül 2018, Perşembe

'137 Sığınma Evi Yetmiyor' Başlıklı Haberle İlgili Basın AçıklamasıBugün (06.09.2018), Hürriyet Gazetesi’nde “137 Sığınma Evi Yetmiyor” başlığı ile yayınlanan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

Her şeyden önce habere konu edilen ve 3 Eylül 2018 tarihinde kaybettiğimiz küçük kızımız Derya D.’nin vefatından duyduğumuz üzüntüyü belirtir, acılı anneye başsağlığı dileriz. Risk altındaki kadın ve çocuklarımızın can güvenliği Bakanlığımızın başlıca hassasiyetidir.

Kızımızın, 2016 yılında, kadın konukevinden hastaneye gitmesiyle başlayan süreç Bakanlığımız tarafından yakinen takip edilmiştir. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gününe ilişkin tüm bilgi, belge ve kamere kayıtları Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmış, hem Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kovuşturmaya yer olmadığına hükmetmiştir.

Haberde, ‘Türkiye’de 137 sığınma evi olduğu, devletin bu konuya yeterli bütçe ayırmadığı, bütçe yetersizliği nedeniyle mevcut yerlerdeki çalışmaların niteliksiz olduğu’ da iddia edilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, kurumsal hizmet birimlerinden olan kadın konukevleri, ülkemizde şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik mekanizmaların başında gelmektedir.

Kadın konukevlerinde hizmetler, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 05 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüze bağlı 81 ilde 2697 kapasite ile 110 kadın konukevi hizmet vermektedir. Bakanlığımız dışında, Belediyelere bağlı 725 kapasite ile 32, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 12 kapasite ile 1, Mor Çatı Sivil Toplum Kuruluşu'na bağlı 20 kapasite ile 1 tane olmak üzere toplamda 3454 kapasite ile 144 kadın konukevi hizmet vermektedir.

Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde yönetici, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, hemşire, öğretmen ve destek personeli ile birlikte toplam da 1889 personel görev yapmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14/(a) maddesinde yer alan” …Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirilmiştir. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler” hükmü doğrultusunda da daha fazla belediyenin kadın konukevi açması için İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Birliği ile işbirliği çalışmaları geliştirilerek yürütülmektedir.

Kadın Konukevleri hizmetlerinde kullanılmak üzere yıllar itibariyle ayrılan ödenekler de şöyledir; 2014 yılında 42.119.500.00TL, 2015 yılında 59.052.000.00TL, 2016 yılında 72.826.000.00, 2017 yılında 87.063.011,25 TL, 2018 yılında 102.601.000.00 TL. görüldüğü üzere, kadın konukevlerine ayrılan ödenekler, yıllar itibariyle bariz bir artış göstermektedir. Ayrıca, hizmet sunan kadın konukevlerinin ülke nüfusuna kıyasla kapasiteleri değerlendirilirken, kadın konukevi sayısı değil; konukevlerinin yatak kapasiteleri göz önünde bulundurulmaktadır. Uluslararası veriler değerlendirildiğinde, ülkemizde hizmet sunan kadın konukevleri yatak kapasitesinin ülke nüfusuna oranla hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği üye ülkelerinin üzerinde olduğu anlaşılacaktır.

Kadın konukevleri, şiddet mağduru ya da şiddete uğrama riski bulunan her kadını, hiçbir ayrım gözetmeksizin, sadece beyanlarını esas alarak kabul etmektedir. Bu durumdaki kadınlarla birlikte, bakmakla yükümlü oldukları çocukları da anneleriyle birlikte, konukevlerinde ağırlanmaktadır. Bu süreçte, kadınlarımız psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, ihtiyaç halinde meslek edindirilmeleri gibi konularda da desteklenmektedir. Bakanlığımız, kadın konukevleri ile ilgili duyarlılığını bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Zehra Zümrüt SELÇUK

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı