…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
06 Haziran 2022, Pazartesi İspanya,Portekiz

ROMSİD Projesi Kapsamında İspanya ve Portekiz’e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi


ROMSİD Projesi, Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri faaliyeti kapsamında ilk ziyaret 23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İspanya ve Portekiz’e gerçekleştirildi.

Çalışma Ziyareti Programında Malaga’da Roman Vatandaşları Sekreterliği Vakfı, Roman Topluluğu Çalışmaları ve Uygulamaları Sekreterliği, Sevilla’da Endülüs Roman Kadınlar Federasyonunu (Fakali) ve Sevilla Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Eylem Merkezi ve Endülüs Bölgesel Hükümeti- Eşitlik, Uzlaşma ve Sosyal Politikalar Dairesi Bakanlığı ve Lizbon’da ise Göç Yüksek Komisyonu ve Lizbon Belediyesi ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini incelemek amaçlandı. Bu doğrultuda söz konusu ülke ve bölgelerde Roman vatandaşlara yönelik uygulanan faaliyetler, izleme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri ile ülke genelinde nasıl bir raporlama sisteminin gerçekleştirildiğine dair bilgiler alındı.