…
…
…
…
…
…
…
…
…
13 Haziran 2022, Pazartesi Ankara, Edirne

ROMSİD Projesi Kapasite Geliştirme Eğitimleri Tamamlandı


Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu "Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme,  Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD)" Projesi kapsamındaki Merkezi ve Yerel Düzey 4. Tur Eğitim Programı ile birlikte projenin eğitimleri tamamlandı.

Dördüncü ve son tur olan yerel düzey eğitim, 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Edirne’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’un yerel düzey temsilcileri ile gerçekleştirildi. Merkezi düzey 4. Tur eğitim ise 08-10 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ile gerçekleştirildi.

Yapılan merkezi ve yerel düzey eğitimler kapsamında, dört tur olarak planlanan kapasite geliştirme eğitimleri ile izleme, değerlendirme ve raporlama konularında temel bilgiler verildi. Bununla birlikte, geliştirilecek İzleme ve Değerlendirme çerçevesinin ayrıntıları ve Bilişim Teknolojisi tabanlı bilgi sisteminin kullanımına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Teorik bilgilerin yanında kamu kurum personellerinin konuya hâkim olmaları adına her aşamada grup çalışmaları yapılarak konunun pekişmesi sağlandı.

Eğitimlerin ilk günü, ilk 3 tur boyunca ele alınan konular katılımcılara hatırlatıldı. Hâlihazırda hazırlanan eylem planı taslağı, katılımcılarla oluşturulan gruplara dağıtılarak bahse konu eylem planında yer alan faaliyetlerin İzleme ve Değerlendirme analizleri yapıldı. İkinci gün, İzleme ve Değerlendirme öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda sunumlar gerçekleştirilerek İzleme ve Değerlendirme Bilgi Sistemi hakkında bilgi verildi. Eğitimin son günü ise, İzleme ve Değerlendirme raporunun yazımı hakkında bilgi verildikten sonra grup çalışmaları ve raporların sunumu ile eğitimler tamamlandı.

Dört merkezi ve dört yerel düzey olmak üzere 8 turda tamamlanan eğitimlerin, kamu kurumlarımızca Roman vatandaşlara yönelik yapılacak hizmetlerin daha etkin izleme ve değerlendirmesi konusunda katılımcıların bilgi düzeyini artırdığı ümit edilmektedir.