…
09 Mayıs 2024, Perşembe Antalya, Türkiye

İl Müdürümüz Galip SÖKMEN’in 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı


Engellilik konusu, yalnızca engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında var olmalarını ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için birey ve toplum olarak onlarla empati kurmalı, karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmalı ve onlara toplumun bir parçası olduklarını hissettirmeliyiz.

Bu noktada, onların önündeki engellerin kaldırılmasına, hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımlaşma ve dayanışma gibi değer yargıları ile insanlığa örnek teşkil eden bir milletin fertleri olarak katkı sağlamaya devam etmeliyiz.

Bu yaklaşım; toplumsal hayatın içinde yetenekleri ve yeterlilikleri ölçüsünde üretime katkıda bulunan, kendileriyle ve toplumla barışık, yaşama sevincini yitirmeden tüm zorluklarla mücadele eden engelli vatandaşlarımızın hayata daha sıkı tutunmalarına zemin hazırlayacaktır.

Devletimiz ve hükümetimiz, engellilerimizin kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılmalarını sağlamak için mevzuat düzenlemeleri yanında, program ve projeler ile de eğitim imkanlarından yeni istihdam olanakları oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede çok önemli adımları hayata geçirmeye devam etmektedir.

Bu düzenlemeler, engelli bireylerin spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda takdire şayan başarılara imza atmalarını sağlamıştır.

İlimizde de kamu, yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinde, toplumun tüm kesimlerinin destekleri ile hayata geçirilen çalışmalar neticesinde, engelli vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik hayatında önemli gelişmeler sağlanmış ve onları hayatın her alanında daha çok görmemizi sağlamıştır.

Sağlanan bu gelişimin artarak devam etmesi yönünde kentimizin tüm dinamikleri ile birlikte engellilerimiz için çalışmaya, onların sorunlarını kendi problemlerimiz olarak görmeye ve çözüm yolunda onlarla birlikte yürümeye kararlılıkla devam etmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda tüm vatandaşlarımızı hastalık sürecinde ve hayatın her alanında engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."