…
…
15 Mayıs 2024, Çarşamba Ankara, Türkiye

İl Müdürümüz Sayın Cüneyd ÖZDEMİR’in 15 - 21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası Mesajı;


Aile; toplumun temel unsuru, kültürel değerlerin taşıyıcısı ve koruyucusu, gelenek ve göreneklerin öğrenildiği bir okuldur. Sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ve gerekli ise bir toplum için de aile kurumu o kadar hayati öneme sahiptir. Bu anlamda aileyi güçlendirme konusunda atılacak her adım da büyük bir öneme sahiptir. Güçlü aile yapısı ile güçlü toplum ilişkisi birbiriyle doğru orantılıdır. Bakanlığımız bünyesinde “Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitimi Programı, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitelerini artırmaya dönük önemli bir adımdır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu artırmaya yönelik önemli bir hamledir. İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerimizce Aile Eğitim Programları kapsamında çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakınları olmak üzere, aileyi oluşturan tüm bireylere yıllık çalışma planı dahilinde eğitimler verilmektedir.

Medeniyetimizde bir referans noktası olarak rol alan tüm ailelerimizin, “Aile Haftası’nı kutluyor, mutlu ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

 

Cüneyd ÖZDEMİR

İl Müdürü