…
…
…
04 Haziran 2024, Salı Ankara, Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Göktaş "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı"na Başkanlık Etti


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Bu ihlal karşısındaki kararlı mücadelemizde tek bir vaka bile bizim için çok fazladır." dedi

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde ikincisi düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin verilerin doğru analizi ve buna bağlı sunulan hizmetlerin kalıcı çözümleriyle mümkün olduğunu söyledi.

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde belirlenen politikalara rağmen kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu anlatan Göktaş, 25 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurulu bünyesinde bu alt komiteyi oluşturduklarını, elde edilen veriler ne kadar sağlıklı ve güvenilir olursa yürütülecek politikaların o kadar etkin ve ihtiyacı karşılayan nitelikte olacağını dile getirdi.

İlgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesinin büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inandığını vurgulayan Göktaş, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Bu ihlal karşısındaki kararlı mücadelemizde tek bir vaka bile bizim için çok fazladır." diye konuştu.

"Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsü için çalışmaları başlattık"

Bakan Göktaş, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsü için çalışmaları başlattıklarını belirterek, TÜBİTAK ile yürütülen bu kapsamlı araştırma ile kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını, nedenlerini tespit etmeyi ve çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye genelinde ve 12 istatistiki bölgede kapsamlı veri elde edilecek söz konusu araştırma ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi tüm yönleriyle ele alacaklarının altını çizen Göktaş, araştırma sonuçlarına uygun şekilde hizmetlerin ve politikaların çeşitliliğini ve etkinliğini artıracaklarını, ulaşılan verileri ilgili tüm taraflarla paylaşacaklarını söyledi.

Araştırmaya, TÜBİTAK'ın yayımladığı çağrıyla 5 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin başvuruda bulunduğunu aktaran Göktaş, "Şu an akademik bir jüri tarafından başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. Araştırma sonucunda yayınlayacağımız raporun bu alanda temel bir kaynak olacağına ve işbirliklerimizi güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Göktaş, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2021'de yayımladığı rapora göre, dünyada her 3 kadından 1'inin şiddete maruz kaldığına dikkati çekerek, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından daha azının yardım talep ettiğini dile getirdi.

İnsan yaşamının her alanında, huzur ve barış ortamını tehdit eden şiddet olgusu karşısında siyaset üstü bir duruş benimsediklerini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, kadınların evde, iş yerinde, sosyal hayatta maruz kaldığı şiddeti önlemek için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. 6284 sayılı Kanun ile bu mücadelede dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Tüm boyutlarını göz önünde bulundurarak şiddetle mücadelemizi, güçlü bir yasal zeminde, büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinde koştuk. Bu anlayışla kadınların refahının artırılması, ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, hak ve fırsatlardan adil bir şekilde faydalanması için strateji belgeleri açıkladık, projeler ve programlar yürüttük. Hayata geçirdiğimiz her yenilikçi uygulamayla kadının siyasal, sosyal ve ekonomik statüsünü güçlendirmeye gayret ettik. Bugün sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz."

"Etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet üzerine inşa edildiğini bildirdi.

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da yeni Şiddet Önleme ve İzleme Merkezini (ŞÖNİM) faaliyete geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Göktaş, 112 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınları çocuklarıyla yepyeni, sağlıklı ve mutlu bir hayat için hazırladıklarını dile getirdi.

Kuruluşlarda Hizmet Standartları ve Özdeğerlendirme Sistemini uyguladıklarını anlatan Göktaş, Elektronik Kelepçe Uygulamasıyla ülke genelinde yüksek riskli vakaları yakından takip ettiklerini, 11 dilde destek veren KADES mobil uygulaması, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve GAMER ile şiddet riski taşıyan tüm olaylarda çağrılara hızla cevap verdiklerini söyledi.

Geçen hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile işbirliği içerisinde yapımcılarla bir araya geldiklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız toplantılarda medyada kadın temsilinin iyileştirilmesi konusunu ele aldık. Bunun yanı sıra medya içeriklerinde şiddeti normalleştirmeyen bir dilin kullanılması yönünde görüş beyan ettik. Yürüttüğümüz bu çalışmaları elbette yeterli görmüyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi projemizi de hayata geçireceğiz. TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştireceğimiz bu projeyle şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planlıyoruz. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu projeyle uygun destek programları geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz."

Bakan Göktaş, ihtisaslaşmış kadın konukevlerinin kapasitesini artırmayı amaçladıklarını, önümüzdeki dönemde IPA kapsamında yürütülen projeyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınlara yönelik şiddete karşı önleyici ve koruyucu hizmet modellerini yeniden yapılandıracaklarını, ayrıca depremden dolayı oluşan iç göçten etkilenen Hatay, Adıyaman, İstanbul ve Kocaeli'ne yeni kadın konukevleri kazandıracaklarını kaydetti.