05 Mart 2019, Salı Ankara, Türkiye

7. Aile Şûrası 2019 Yılı Mayıs Ayında Düzenlenecektir


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaları geliştirme hedefine yönelik olarak, ana teması “Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları” olarak belirlenen 7. Aile Şûrası’nı 2019 yılı Mayıs ayında düzenleyecektir.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ailelere yönelik sosyal politikaların tartışıldığı ulusal bir platform olması bakımından önem taşıyan Aile Şûralarının yedincisi Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

7. Aile Şûrası ailelere yönelik sosyal politikaların ve ilgili kamu politikalarının uzmanlar ve ilgili paydaşlarla tartışıldığı bir platformdur. Şûra aynı zamanda 2019 yılında uygulamaya geçmesi planlanan “Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023” başlıklı politika belgesinde yer alacak ana politika eksenlerinin, amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin oluşturulmasına ve revize edilmesine katkı sağlayacaktır.

Konuyla ilgili çalışan ve çalışmak isteyen ilgili meslek personelinin, uzmanların, akademisyenlerin, STK temsilcilerinin ve kamu görevlilerinin katılacağı 7. Aile Şûrası’nda aşağıdaki konularda katkı sunacak bildiriler beklenmektedir:

 • Aile Politikaları ve Ailelerin Refahını Etkileyecek Kamu Politikaları
 • Aile Eğitimi ve Danışmanlığı, Ailelere Yönelik Sosyal Hizmetler
 • Yoksullukla Mücadele, Çocuk Yoksulluğu ve Aile Refahı
 • İş ve Aile Yaşamı Dengesi, Aile Dostu İstihdam Politikaları
 • Ailelere Yönelik Sağlık Hizmetleri, Anne ve Çocuk Sağlığı
 • Eşler Arası Uyum ve Aile Birliği
 • Çocukların ve Gençlerin Gelişimi
 • Aile ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Engelli Bireylere ve Ailelere Yönelik Politikalar/Hizmetler
 • İleri Yaşta Bireylere ve Ailelerine Yönelik Politikalar/Hizmetler
 • Uluslararası Koruma (ve Geçici Koruma) Kapsamında Ailelere Yönelik Politikalar/Hizmetler
 • Dezavantajlı Ailelere Yönelik Politikalar

7. Aile Şûrası’nda Türkiye Cumhuriyeti’nde halen uygulanmakta olan kamu politikaları ve mevzuat ya da uygulanabilecek kamu politikaları ya da mevzuat hakkında değerlendirmelere ve analizlere yer veren bildirilere öncelik verilecektir. Şûrada yer verilecek bildirilere dair özetlerin 15/01/2019 tarihine kadar ailesurasi2019@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.