28 Şubat 2019, Perşembe

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sürekli İşçi Kadrolarına, Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücretlerine Uygulanacak Zamların Hesaplanması Hakkında Duyuru


1/2/2018 tarihinde 7079 sayılı Kanun olarak kabul edilen 24/12/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına, mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin hakları, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınmak suretiyle belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerde, 01/01/2019-30/06/2019 tarihleri arası ücret zammının, işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmak suretiyle belirleneceği düzenlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25/12/2018 tarihli, 2018/1 sayılı Kararı ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında günlük 85,28 TL (seksenbeş lira yirmisekiz kuruş) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu karar, 27/12/2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Asgari ücret, brüt olarak tespit edilmekte ve kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar işçiye ödenmektedir.

Buna göre; toplu iş sözleşmesinin ücret zammı maddesinde işçilerin 01/01/2019 tarihindeki ücretlerine %4 (yüzde dört) oranında zam yapılacağı belirtildiğinden, günlük çıplak brüt ücretleri, günlük 85,28 TL'nin altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bu miktarın üzerine Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %4 (yüzde dört) oranında zam yapılması gerekmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.