Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı


Soru 1: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çeyiz Yardımı yapılmakta mıdır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının faizsiz ya da düşük faizli evlilik kredisi veya ihtiyacı olanlara evlilik yardımı gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Ancak, kamuoyunda Çeyiz Hesabı olarak bilinen “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik” 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 2. maddesi kapsamında hazırlanmış, 16.12.2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. 18.04.2016 tarihi itibariyle bankalar ilk başvuruları almaya başlamıştır. Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;

 • Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci  maddesi kapsamına girmesi,
 • Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açması (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)
 • Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekir.

Soru 2: Çeyiz Hesabı Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

 • Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamına girenler (28. Madde: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 3. dereceye kadar olan altsoyları ) Devlet katkısından faydalanabilir.
 • Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar, (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)
 • Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
 • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmış olanlar.

Soru 3: Nişanlıyız, ikimiz de Devlet katkı payından faydalanabilir miyiz?

 • Ayrı ayrı hesap açıldığı ve gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde herkes Devlet katkısından yararlanabilir.
 • Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.
 • Katılımcı birden fazla çeyiz hesabı açamaz. Çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamaz.

Soru 4: Katkı payını ne zaman alabilirim?

Devlet katkısının ödenme süreci şöyle işleyecektir:

 • Katılımcı: Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.
 • Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.
 • Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.
 • Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.

Soru 5: Hesap Sahiplerine ne kadar katkı payı ödenecek?

 • Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Katılımcı çeyiz hesabın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10’udur. Ancak, ödenecek tutar 4.000 Türk Lirasını geçemez.
  •  Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 4.500 Türk Lirasını geçemez.
  • Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.000 Türk Lirasını geçemez.

Belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Soru 6: Çeyiz Hesabının düzenli ödeme olduğu görülüyor. Ödemeler aksarsa ne olacaktır? İhtiyaç olduğu zaman birikimlerimi çekmek istersem sistemden çıkar mıyım?

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla;  üç aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir dönem (12 ay) içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz.

Her dönem içinde 2 defa çekim hakkı bulunmaktadır. Ancak çekim hakkını kullanmak isteyen katılımcı o güne kadar yatırılması gereken asgari tutarı hesabında bulundurmalıdır. Yoksa sistemden çıkmış olur, Devlet katkısından faydalanamaz.

Soru 7: Bankada açılan Çeyiz Hesabına haciz konulabilir mi?

Hak sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabındaki birikim miktarının Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hak sahibinin Devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısına hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.

Soru 8: Üç yıl boyunca hep aynı miktarı mı yatıracağım?

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik’te geçen bütün rakamlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılmaktadır. Buna göre bankaya yatırılacak alt ve üst limitler de değişmektedir.