Mehmet KARATAŞ

1-Çocuk Hizmetleri Biriminin görev sahası İle ilgili iş ve İşlemleri takip etme ve yaptırma
2-ÇEKOM-ÇODEM ile ilgili iş ve işlemleri takip etme ve yaptırma
3-Çocuk Hakları ile ilgili iş ve işlemler takip etme ve yaptırma
4-Okul Destek Projesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etme ve yaptırma
5-Form A ile ilgili iş ve işlemleri takip etme ve yaptırma
6-Görev bölümü ile ilgili Avukatı ilgilendiren yazıların havalesini yapma, takip etme ve yaptırma
7-Görev bölümü ile ilgili personelin sevk ve idaresinden sorumlu olmak
8-Görev bölümü ile ilgili gelen resmi yazıların dağıtımını ve takibini yapmak ve gerektiğinde İl Müdürüne bilgi vermek
9-İlgili Vali Yardımcısı ve İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek