Hukuk Müşavirliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 12’nci maddesine göre Bakanlığın danışma ve denetim birimlerindendir.

Hukuk Müşavirliği, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15’inci maddesi ile kurulmuş olup, görevlerini bu madde ile birlikte 659 sayılı KHK’nın 4’üncü maddesi çerçevesinde yerine getirmektedir.

Bu çerçevede Hukuk Müşavirliğinin görevleri:

  1. Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak,
  2. Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek,
  3. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak,
  4. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

Hukuk Müşavirliği Müsteşarlık Makamına Bağlı Olarak Yukarıda Sayılan Görevleri Yerine Getirmektedir.

Hukuk Müşavirliği İletişim

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sokak No.10/A Blok 23.Kat       Çankaya/ANKARA

Telefon          : 0.312.705.57.50

Fax                : 0.312.705.57.88

E-posta          : hukuk@ailevecalisma.gov.tr

Arabuluculuk Sekreteryası İletişim

Telefon          : 0.312.705.57.50

E-posta          : hukuk@ailevecalisma.gov.tr