Avukat Serpil PENEZ ŞAHİN
Av. Serpil PENEZ ŞAHİN

Genel Müdür Yardımcısı V.

Genel Müdür Yardımcımız Serpil PENEZ ŞAHİN, 1974 yılında Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1992-1994 yıllarında lise öğrenimi devam etmekte iken Yenigün Gazetesinde  (Çorum Yerel Gazetesi) Köşe Yazarlığı yapmaya ve 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimine başladı. Öğrencilik hayatının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kulübünde Rusya– Kafkasya Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu sırada Azeri Petrolünün Geçiş Koridorları (Mavi Akım), Karabağ Meselesi konulu konferanslar ve paneller düzenledi. Yine öğrencilik yıllarında, üniversite öğrencilerinin hazırladığı “Heri Diyarından” adlı derginin yayın kurulunda yer aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Avukatlık stajını tamamladı ve çalışma hayatına Serbest Avukat olarak başladı.

2007 tarihinde Adalet Bakanlığı Yozgat İcra Müdür Yardımcısı olarak kamu hizmetine başladı, aynı görevi Ankara İli Sincan İlçesinde devam ettirdi. 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğüne Avukat olarak görev yaptı. 2012 yılında (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçmesi ve bakanlıkların birleşmesi sonucunda (Mülga) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken 30/04/2019 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak vekaleten atandı. 15/05/2020 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak vekaleten atandı. 26/11/2021 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak vekaleten atandı. 2015 yılından bu yana devam etmekte olan, (Mülga) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” Biz Bir Aileyiz” Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, ”Sevgi Bir Kuş” Dergisi Danışma Kurulu üyeliği ve Mart 2019 tarihinden itibaren Bakanlığımıza bağlı Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Birçok hukuk derneğinde kurucu yönetim ve denetim üyeliği, birçok hukuk platformunda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı ile Türk Kızılay Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Birçok sertifika ve seminer eğitim programlarına katılımcı ve eğitmen olarak katılım sağlayan ŞAHİN’in katılmış olduğu programların bazıları şunlardır;Uygulamaya Yönelik AB Uyumlaştırma Süreci (TODAİE 2011), Marka Vekilliği, Patent Vekilliği (Türk Patent Enstitüsü),Recovery of Maintenance in the European Union and Worldwide international Conference (Hedielberg 5-8 March 2013),Uygulamaya Yönelik AB Uyumlaştırma Süreci (TODAİE 2014), Adalet Bakanlığı Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu (Teşekkür Belgesi Ekim 2015), Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Uygulama ve Araştırma Merkezi “AB Temel Eğitimi” Haziran 2015 Tez Konusu (İstanbul Sözleşmesi 6284 Sayılı Yasa Uyumlaştırılması), Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Uygulama ve Araştırma Merkezi “ AB Uzmanlık Eğitimi” Şubat 2016 Tez Konusu ( AB ve Türkiye de Çocuğa Yönelik Şiddet), Doğuş Üniversitesi II. Kamu İhale Kongresi (2015), Aile Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı AB Proje Hazırlama Eğitimi (21-25 Mart 2016), Aile Bakanlığı Türk Hukuk Sisteminde Aile, Çocuk ve Kadın Çalıştayı Koordinatörlüğü (13-15 Nisan 2016), Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Uygulama ve Araştırma Merkezi   “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Eğitimi”  (Ekim 2016), Arabuluculuk Eğitimi  (Nisan 2018), Bursa Valiliği Avrupa Birliği Proje Eğitimi, Bakanlık birimlerinin eğitim programlarında çok sayıda eğitmenliği mevcut olmakla Bakanlığımızın görev alanına giren mevzuat hazırlama ve değişiklik çalışmalarında yer almıştır.

15 Temmuz Darbe Davaları Ankara ve İstanbul Koordinatörlüğü görevini 2016 yılından itibaren yerine getiren, birçok ulusal ve uluslararası platformda; resmi kurumlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte faaliyetlerde bulunan Sayın ŞAHİN, gençlerle ve çocuklarla birlikte vakit geçirmeye ve onlarla STK çalışmaları yapmaya ayrıca özen göstermektedir. Çeşitli gazete ve dergiler ile “Biz Bir Aileyiz” adı altında Bakanlığımızca yayımlanan dergide makaleleri ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün “Tek Ebeveynli Aileler” modülünün kitap haline getirilmesinde ve içerik yazılarında önemli katkıları bulunmaktadır.

Öğrencilik yıllarında Osmanlıca okumaları yapmış olan Genel Müdür Yardımcısı Vekilimiz Sayın ŞAHİN, Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk annesidir.