“Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

2 Mart 2016Paylaş
a-A+

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde yürüttükleri çalışmalarına bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "2016-2019 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı tüm tarafların işbirliği ve koordinasyonunda hazırlanarak bu yıl içerisinde uygulanmaya başlanacaktır" dedi.

Bakan Ramazanoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2016 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle başlayan sosyal politika uygulamalarını, 5 yıllık kısa bir sürede toplumun tüm kesimlerine yaymayı başardıklarını anlattı.

Sürekli değişimin yaşandığı, insan ihtiyaçlarının her geçen gün biraz daha arttığı dönemleri yaşadıklarına dikkati çeken Bakan Ramazanoğlu, bu süreçte, aile ve sosyal politikalar alanında yürütülen hizmetlerin kurumsal kimliğini güçlendirmek için çalıştıklarını aktardı.

Bakan Ramazanoğlu, bölgelerinde yaşanan savaşlar, göç, kentleşme, yoksulluk gibi temel konuların, sosyal politikaların aile merkezli uygulanmasını zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Bakan Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"Zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmayı hedefledik. Bu çerçevede aile ve sosyal politikalar alanında hizmetlerimizi iyileştirmeye, yeni politikalar geliştirmeye, ortaya çıkan sosyal sorunlara ve risklere çözümler üretmeye devam ediyoruz. Sosyal politikalarda aileyi merkez alıp, aile değerlerini koruyarak; kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve adil hizmet anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini kuşatıyoruz. Her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan insanımızı korumaya ve mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz."

Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynak

Bakan Ramazanoğlu, ekonomide yaşanan iyileşme, artan milli gelirle birlikte, aile ve sosyal politikalar alanında büyük bir değişimi yaşamaya devam ettiklerini vurguladı.

Son iki yılın ortalamasında bakanlık bütçesinin 6. sırada yer almasının millet adına sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Ramazanoğlu, bu dönemde yoksullukla mücadelede dikkate değer bir başarı elde edildiğini, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ayrılan kaynaklarda büyük artışlar olduğunu bildirdi.

Bakan Ramazanoğlu, "2002'de sosyal yardım ve hizmetlere 1,3 milyar TL kaynak ayrılmışken, bu rakam 2015'te yaklaşık 28,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dünya genelinde yoksulluk değeri günlük 4,3 dolar olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde 4,3 doların altında yaşayan toplum kesimi oranı 2002'te yüzde 30,3'ken 2014 yılında bu oran yüzde 1,62’ye indirilmiştir" dedi.

 "2 milyon hane yararlandı"

Kamu kaynakları ile yapılan sosyal yardım programlarının tamamına yakınının, bakanlığının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde birleştirildiğini anımsatan Bakan Ramazanoğlu, bu programların başında Şartlı Eğitim Yardımı geldiğini söyledi.

Bakan Ramazanoğlu, bugün çocukların eğitimine ciddi katkılar sağlayan programdan yaklaşık 2 milyon hanenin yararlandığını bildirdi. Bakan Ramazanoğlu, ödemelerin annelere yapılmasıyla kadınların güçlendirilmesi, sosyal hayata katılmaları konusunda olumlu geri dönüşler alındığını dile getirdi.

Dünyada az sayıda ülkenin yürütebildiği, bütün vatandaşları 2012'te sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Ramazanoğlu, eşi vefat eden kadınlara düzenli nakdi yardım programının başlatıldığını kaydetti.

 "Sosyal yardımların bilgi iletişim teknolojileriyle sunulması"

Bakan Ramazanoğlu, şöyle devam etti:

" 2015 sonu itibarıyla yaklaşık 295 bin kadınımız aylık 250 TL düzenli nakdi desteğe kavuşturulmuştur. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı ile eşi ya da oğlu askere gittiği için gelirden mahrum kalan 101 bin asker ailesine aylık 250 TL tutarında düzenli yardım ödemesi yapılmaktadır. 2015'te Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Öksüz ve Yetim Yardım programı hayata geçirilmiş aylık 100 TL tutarında düzenli ödeme yapılmaya başlanmıştır.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere doğum yardımını başlattık. Birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. 2014 yılında geri dönüşüm çalışmaları kapsamında istihdam yardımları başlatılmış ve sosyal yardım-istihdam bağlantısı sayesinde Bakanlığımızdan yardım alan 48 bin vatandaşımız, İŞKUR tarafından işe yerleştirilmiştir. Ekim 2011'den itibaren hayata geçirilen Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yoksul vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlara ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda yapılmakta ve otomatik olarak muhasebeleştirilmektedir. Bu süreçte sosyal yardımların transferinde büyük kolaylıklar sağlanmış, PTT ile işbirliği içinde Sosyal Yardım Kartı Projesi hayata geçirilmiş 2,1 milyon kişiye kart teslim edilmiştir. Bilgi çağının gereği olarak, sosyal yardımların, bilgi iletişim teknolojileri ile sunulması zorunluluk haline gelmiştir."

Ulusal Yoksullukla Mücadele Strateji Belgesi

Bakan Ramazanoğlu,  hükümetin, yoksul vatandaşlara güvenli internet erişimini ücretsiz olarak sağlamaya yönelik çalışmalara başladığına dikkati çekti.

Sosyal yardımları bir lütuf olarak değil, her vatandaş için bir hak olarak gördüklerini bildiren Ramazanoğlu, “Asgari Gelir Desteği” modeli temelinde mevzuat ve bilişim altyapısı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde “İnsani Gelişmeye Geçiş Stratejisi”  ile Türkiye'nin ilk Ulusal Yoksullukla Mücadele Strateji Belgesi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bakan Ramazanoğlu, "2016 yılı içinde ülkemizde ilk defa mahalle, ilçe ve il düzeyinde sosyal riskleri alt boyutlarıyla birlikte ölçen Sosyal Uyum Endeksi çalışmalarını tamamlayacağız. Hane problemlerini ve risklerini belirleyen ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde sorunlara müdahale edilmesini sağlayan Vaka Yönetim Sistemi ise tamamlanmıştır" bilgisini verdi.

 "Güçlü aile, güçlü Türkiye"

Bakan Ramazanoğlu, sosyal politikalarda aileyi merkez alan bir hükümet olarak ailelerin konut sahibi olmalarını, evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik ettiklerini anlattı. Ramazanoğlu, bu amaçla “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı”, “Konut Tasarruf Hesabı” programını başlattıklarını ifade etti.

Toplumun temel taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesinin temel politikaları olduğuna işaret eden Bakan Ramazanoğlu güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışıyla aile ve toplum hizmetlerindeki çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Son 12 yılda aile konusunda 33 araştırma yapıldığını anımsatan Ramazanoğlu, 5 yılda bir tekrarladıkları “Türkiye Ergen Profili” ve “Türkiye Aile Yapısı” araştırmalarıyla ülkede yaşanan değişim ve muhtemel problem alanlarının tespit edildiğini anlattı.

Bakanlık olarak ailelere yönelik yaygın eğitim programları uygulayarak, çeşitli konularda ailelerin bilinç ve sorun çözme kapasitelerini yükseltmeye çalıştıklarını belirten Bakan Ramazanoğlu, bu kapsamda bugüne kadar, “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile 283 bin 850 vatandaşa, “Aile Eğitim Programı” kapsamında ise 422 bin 567 vatandaşa eğitim verildiğini bildirdi.

Bakan Ramazanoğlu,  Aile Sosyal Destek Programı ASDEP ile hizmet sunum anlayışında yeni bir dönemi başlattıklarını, bununla her ailenin bir sosyal danışmanının olacağını ifade etti. Yaklaşık bin ila bin 500 aileye bir sosyal danışman düşecek şekilde uygulamaları başlattıklarını dile getiren Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"ASDEP’in bütün unsurları ile hayata geçmesiyle, sosyal hizmete muhtaç tüm vatandaşlarımıza ulaşılarak sorunlarının çözülmesi sağlanacaktır. ASDEP ile sosyal risk haritaları oluşturulabilecek ve bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde etkin bir şekilde denetlenebilecektir.  ASDEP kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terör nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları da sürmektedir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak 15 bin hanede bulunan 100 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Suriyeli misafirlerimiz için  psikososyal destek hizmetleri yerel düzeyde il müdürlüklerimizin koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Psikososyal destekle birlikte, barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi konular başta olmak üzere nakdi yardımlar da yapılmaktadır."

 "Çocuğa yönelik şiddetle mücadele"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ramazanoğlu, özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarını daha etkin hale getirmeyi planladıklarını vurguladı.

Bakan Sema Ramazanoğlu, bakanlık olarak Roman vatandaşlara yönelik toplumsal hayata katılımı destekleyen sosyal politika uygulamalarını hayata geçirdiklerini anlattı.

Çocuk hizmetlerinde geliştirdikleri projelerle model ülke haline geldiklerini vurgulayan Bakan Ramazanoğlu, 20–25 çocuğa bir bakım elemanının hizmet ettiği günlerden bugün 5 çocuğa 3 bakım elemanının hizmet ettiği günlere geldiklerini bildirdi.

Ramazanoğlu, çocuk politikalarının temel eksenini aile yanında bakım olarak belirlediklerine işaret ederek, son 12 yılda kuruluş bakımından aile yanına döndürülen çocuk sayısının 11 bin 85’e, koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısının ise  520’den 4 bin 615’e ulaştığını belirtti.  Bakan Ramazanoğlu, çocuk evi sayısının bin 57’ye, hizmet verilen çocuk sayısının da 5 bin 366 olduğunu ifade etti. Ramazanoğlu  2015 yılı sonu itibariyle 67 Çocuk Destek Merkezinde bin 241 çocuğa hizmet verildiğini anlattı.

Bakan Sema Ramazanoğlu, 2016’da, Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın kesinleştirilmesi, hayata geçirilmesi ve takibinin yapılmasının sağlanacağını vurguladı. Bakan Ramazanoğlu, ebeveyn bakımından yoksun Suriyeli çocuklara yönelik aile odaklı bakım hizmetinin geliştirilmesinin planlanları arasında yer aldığını söyledi.

 "Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi"

Kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasının, bakanlığının kadın politikalarının temelini oluşturduğunu kaydeden Bakan Ramazanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Bu anlayışla 2016-2019 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı tüm tarafların işbirliği ve koordinasyonunda hazırlanarak 2016 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacaktır. 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ise şiddetle mücadelede yakın dönemde faaliyete geçirdiğimiz önemli kuruluşlarımızdandır. ŞÖNİM’ler şiddetin önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler uygulayarak yedi gün yirmi dört saat destek ve izleme hizmetleri vermektedir.  Yapılan tüm çalışmalarda, geçmiş deneyimlerimizden faydalanarak geleceğe yönelik beklentilerimizi karşılamak öncelikli hedefimizdir."

Bakan Sema Ramazanoğlu, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alabilmeleri için hak temelli bir bakış açısıyla kapsamlı faaliyetlere devam ettiklerini ifade etti.


 

Haberin Fotoğrafları