Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Görevleri


MADDE 50- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün hizmet alanlarına ilişkin görsel, işitsel, dijital ve yazılı basın faaliyetlerini Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak yürütmek,
b) Yazılı, görsel ve işitsel medyanın takip edilerek görev alanıyla ilgili haberleri izlemek, arşivlemek, değerlendirmek,
c) Basın bülteni hazırlamak, Genel Müdürlüğün etkinliklerini fotoğraflamak, videoya çekilmesini ve arşivlenmesini sağlamak,
ç) Gerekli durumlarda Genel Müdürün sunum ve konuşma metinlerinin hazırlanmasını sağlamak, kontrol etmek ve Genel Müdüre iletmek,
d) Genel Müdürlüğün hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme amaçlı sunum, bilgi notu vb. dokümanların hazırlanmasını koordine etmek,
e) Genel Müdürlüğün web sitesinin yönetimini Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütmek,
f) Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, planlanan tanıtım ve organizasyon işlerinin teknik ve destek hizmetlerini yürütmek,
g) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.