GREVIO Aday Başvuruları İçin Duyuru

9 Ocak 2015Paylaş
a-A+

 
İstanbul Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri ve Avrupa Konseyi’nin “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet Uzman Grubu (GREVIO) üyelerinin seçim prosedürleri hakkında kurallara ilişkin CM/RES (2014)43 sayılı kararı” kapsamında, ülkemizin GREVIO adayını aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan T.C. vatandaşı kişiler arasından seçilmesi planlanmaktadır:

Yeterlilikler

Üniversite diplomasına sahip olmak. İnsan hakları/ toplumsal cinsiyet eşitliği/ kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet gibi alanlarda yüksek lisans/doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir. Yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ya da Fransızca’ya hâkim olmak (konuya ilişkin terminolojiye hakim olacak ve bunu kullanabilecek şekilde dinleme, anlama, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım becerilerinde tam yetkinlik) (bkz. özgeçmiş formatı dil açıklamaları) İngilizce ve Fransızca dillerinin ikisine birden hakimiyet tercih sebebidir. Bilgi teknolojileri becerileri ve yeterliliklerine sahip olmak (MS Office vb. programları kullanabilmek). Genel Özellikler İnsan hakları/ toplumsal cinsiyet eşitliği/ kadına yönelik şiddet/ aile içi şiddet/ mağdurlara yardımcı olma veya onları koruma konularında en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak. Kadına yönelik şiddet ya da kadının insan hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde raporlama çalışmalarında bulunmuş olmak tercih sebebidir. İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, mağdurlara yardımcı olma veya onları koruma alanlarında proje/ akademik çalışma/ araştırmada yer almış olmak. Bu alanlarda uluslararası tecrübeye sahip olmak tercih sebebidir.  
Bu bağlamda aday olacak kişilerin ekte yer alan Özgeçmişi doldurarak, GREVIO çalışmalarına gerekli zaman ve kapasitelerini ayıracaklarını taahhüt eden dilekçeyi imzalayarak,

özgeçmişte yer alan bilgileri kanıtlayan dokümanları (öğrenim belgesinin fotokopisi, mevcut uğraşı ya da pozisyonu gösteren belge) ile birlikte en geç 4 Şubat 2015 günü saat 12:00’a kadar posta ya da elden Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli evrakların Genel Müdürlüğe ulaşma tarihi esas alınacak olup başvuru tarih ve saatinden sonra gelen evrakların değerlendirilemeyeceği hususlarını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Başvuru Adresi:

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sok. No: 10/A  Kat: 20

Çankaya/Ankara/TÜRKİYE