Bakanlığımız 2018 Atama ve Yer Değiştirme Sonuçları

2 Ekim 2018Paylaş
a-A+

          2018 yılı Atama ve Yer Değiştirme dönemine ait puanlama sonuçları 11/09/2018 tarihinde ilan edilmiş olup, yapılan itirazlar değerlendirilerek Yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun olarak puan ve tercih esaslı olarak yerleştirmeleri yapılmıştır.

          Başvuru yapan personelden yerleştirme sonucunda atamaya hak kazananların atama kararları mevzuatta belirlenen süre içinde değerlendirilerek 27/09/2018 tarihinde Personel Yönetim Sistemine düşürülmüştür. Gerekli kontrol ve takibin yapılarak ilgililere tebliğ edilmesi, yasal süre içinde ayrılışlarının ve yeni görev yerlerinde başlayışlarının sağlanması gerekmektedir.  Çalışanlarımıza duyurulur.