Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları

26 Aralık 2017Paylaş
a-A+

Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız...


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olup Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler ve Açıklamalar

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 
2- 3 adet vesikalık fotoğraf,
 
3- Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi)  noter tasdikli sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.),
 
4- Mal bildirimi formu(Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
 
5- Kamu görevlileri etik sözleşmesi (imzalı),
 
6- Atama başvuru, taahhüt ve bilgi formu (El yazısı ile doldurulup imzalanacak),
 
7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (3 adet ) (bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.),
 
8- Terhis Belgesi fotokopisi (askerlik görevini yapmış erkek adaylar için),


Açıklamalar:
 

1.İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 08 Ocak 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
 
2.Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
3.Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 
4.Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 
5.Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
 
6.Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 gün içerisinde atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
7. Başarılı olan adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde Bakanlıkça sınav sonucu ilanından itibaren altı ay içinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir.  Sırası gelen yedek adaylara ayrıca bildirimde bulunulacaktır.


ADRES: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A 1.Kat
Çankaya/ANKARA