Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Aday Listesi

4 Eylül 2014Paylaş
a-A+

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru
8 Ağustos 2014 tarihinde ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınavı için başvurular 18/08/2014–29/08/2014 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış olup yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre yazılı sınava katılacak aday listesi öğrenim durumu gruplarına göre oluşturulmuştur.
 

  Öğrenim Durumu Kadro Sayısı Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı Yazılı Sınava Katılacak Aday Listesi 1.Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 300 Liste İçin Tıklayınız 2.Grup Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji 8 160 Liste İçin Tıklayınız 3.Grup Bilgisayar Mühendisliği 2 40 Liste İçin Tıklayınız  

 
YAZILI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sınav Ücreti
Yazılı yarışma sınavına katılmaya hak kazanan ve Bakanlık internet sayfasında isimleri yayımlanan adaylar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Merkez Şubesi TR31 0001 2009 1940 0006 0000 66 IBAN Nolu hesabına 50 TL sınav ücreti yatıracaklardır.
Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.
Yazılı yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların başvuru belgelerini 09-19 Eylül 2014 tarihleri arasında 10:00-17:00 saatleri arası (13/09/2014 Cumartesi günü saat 10.00–15.00 saatleri arası da dahil olmak üzere) teslim etmeleri gerekmektedir.
a) T.C. Kimlik numarası beyanı (Nüfus cüzdan fotokopisi) 
b) İnternet ortamında doldurulmuş sınav başvuru formunun imzalı çıktısı,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği,
e) İki adet vesikalık fotoğraf,
f) Sınav ücreti dekontu (dekont üzerinde başvuru yapan adayın adı soyadı ve TC kimlik numarasının bulunması gerekmektedir.)
ile birlikte Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10 A Blok Çankaya/ANKARA adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına (Eskişehir Yolu, Halkbankası Genel Müdürlüğü karşısı) Kat: 4’e şahsen müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yazılı sınavı kazanacak adaylardan sözlü sınava girmeden önce istenecek belgeler ayrıca belirtilecektir.)
Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazanan ancak ulaşım masrafları, zaman ve diğer imkansızlıklar nedeniyle başvurularını şahsen yapamayan adaylar noterden vekalet vermeleri kaydıyla başvurularını vekalet verdikleri kişi aracılığıyla yapabilirler.
Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığınca da onaylanabilecektir.
Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İletişim Bilgileri
0312 705 5661
0312 705 5670
0312 705 5663
E-Posta: denetci.yardimciligi@aile.gov.tr